Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 2040
Issue DateTitleAuthor(s)
2004Bronş kanserli hastalarda evrelendirme amaclı yapılan mediastinoskopide lenf nodu biopsisinin ince iğne aspirasyon biopsisi ile karşılaştırılmasıGebitekin, Cengiz; Dülger, Hüseyin; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı.
2022HPV pozitif hastalarda servikal intraepitelyal neoplaziler ile vitamin seviyeleri arasındaki ilişkiYalçın, Yakup; Edebali, Aşkın Nurseli; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı.
2023Mezonefrik benzeri adenokarsinom olgularının morfolojik karakteristik özelliklerinin retrospektif araştırılmasıAtalay, Fatma Öz; Dölek, Rabia; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı.
2023Karpal tünel sendromu olan hastalarda klinik, elektrofizyolojik ve ultrasonografik bulguların korelasyonunun değerlendirilmesiAlp, Alev; Bakhtiyarov, Bakhtiyar; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı.
2022Üst üriner toplayıcı sistem Malign tümörlerinin retrospektif olarak histopatolojik ve prognostik parametrelerle değerlendirilmesiYerci, Ömer; Arıç, Sedef Deniz Cevheroğlu; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı.
1978Alfa₁ - antitripsin düzeylerinin saptanması ve bazı akciğer hastalıklarındaki durumunun incelenmesiAtala, M. Gürol; Bursa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Biyokimya ve Klinik Biyokimya Anabilim Dalı.
2004Bursa ve yöresinde dispepsili hastalarda helicobacter pylori sıklığı ve aile içi bulaşNak, Selim Giray; Yalçın, Ayla; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
1978Mast hücresi ve pterjiyum arasında ilişki hakkında histopatolojik bir araştırmaÖzçetin, Sevil; Bursa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Patoloji Anabilim Dalı.
1978Kronik karaciğer, böbrek ve akciğer hastalıklarının tiroid fonksiyonları üzerine etkisinin araştırılmasıArıman, Bekir; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
2023İntihar davranışı ile başvuran ergenlerin sosyal kognisyon ve nörobilişsel özelliklerinin intihar davranışı göstermeyen depresyon tanılı ergenler ve sağlıklı kontrollerle karşılaştırılmasıÇamlı, Şafak Eray; Yavuz, Büşra Ece; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.
2023Total kalça protezi cerrahisinde perikapsüler sinir grubu bloğunun postoperatif analjezik etkinliğiGurbet, Alp; Akesen, Selcan; Kanat, Ahmet; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.
2022Bipolar affektif bozukluk manik ve depresif atak ile unipolar depresif bozukluk hastalarında atak döneminde, sistemik immün inflamasyon indeksinin, monosit/lenfosit oranının, nötrofil/lenfosit oranının, platelet lenfosit oranının ve sistemik immün yanıt indeksinin karşılaştırılmasıSivrioğlu, E. Yusuf; Tüzün, Oğuzhan; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.
2023Genel dahiliye polikliniğine başvuran yaşlı hastalarda ilaç-ilaç etkileşimlerinin ve tedaviye uyumun araştırılmasıDemircan, Celaleddin; Tatar, Mustafa; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
1978Ekstrasellüler hacim genişlemesi ve diüretiklerin kompansatuar adaptasyonla etkileşmeleriArslan, B. Yener; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı.
2023Disfonskiyonel işemesi olan çocuklarda antikolinerjikler, biofeedback ve transkütanöz elektiriksel sinir stimülasyonu (TENS) tedavi etkinliğinin prospektif randomize olarak karşılaştırılmasıKılıç, Nizamettin; Kaya, Şeymanur; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı.
1980Psoriasis'te serumda kortisol ve idrarda 17-oksijeniksteroid (17-ogs),17-ketosteroid (17-ks) seviyeleriSatılmış, Asri; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
2023Akciğer rezeksiyonu sonrası postoperatif pulmoner komplikasyon gelişimini etkileyen risk faktörleri: Retrospektif değerlendirmeKaya, Fatma Nur; Candemir, Muhammed Musa; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.
2023Ailesel Akdeniz ateşi hastalığında kullanılan konvansiyonel kolşisinler ile yurt dışı kolşisin preperatlarının etkilerinin karşılaştırılmasıDalkılıç, H. Ediz; Topçu, Yasin Can; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
2023Psikotik bozukluğu ve duygudurum bozukluğu olan çocuk ve ergenlerde peroksizom proliferatif aktivatör (PPAR) gama reseptörünün serum düzeyinin duygudurum, yürütücü işlevler ve kan biyobelirteçleri ile ilişkisiMutlu, Caner; Karaca, Ayça; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.
202320. hafta ve üzeri gebelerde umblikal ve uterin arter doppler indeksleri ile plasentadan yapılan shear wave elastografi (SWE) ve superb microvascular imaging (SMI) ölçümlerinin retrospektif olarak karşılaştırılmasıTopal, Naile Bolca; Akay, Tayfun; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyoloji Anabilim Dalı.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 2040