Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 1632
Issue DateTitleAuthor(s)
2003Ziehl-Neelsen boyama yönteminde mikrodalga ışınımın kullanılmasıKahveci, Zeynep; Çifci, Nurşad; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı.
2005Preoperatif aminofilin kullanımının çalışan kalpte yapılan koroner baypasta miyokard üzerine etkileriCengiz, Mete; Perçin, Bilal; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı.
2013Tamoksifenin fare overindeki folikül sayısı ve serum anti-müllerian hormon düzeyine olan etkisiÖzerkan, Kemal; Akduman, Ayşe Topçu; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı.
1994Organik fosforlu insektisit zehirlenmelerinde klinik, kolinesteraz enzim aktivitesi, tedavi ve beyin SPECT çalişmaları arasındaki ilişkinin incelenmesiYılmazlar, Aysun; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.
2011Kresentik glomerülonefritli vakalarımızın değerlendirilmesiGüllülü, Mustafa; Akbaş, Ayşe Nur Bayındır; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
2016Akromegali hastalarında IGF-1 ve büyüme hormonu ile santral aort basıncı ve augmentasyon indeksi arasındaki ilişkinin değerlendirilmesiKaderli, Aysel Aydın; Dereli, Seçkin; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kardiyoloji Anabilim Dalı.
2011Bursa il merkezindeki ilköğretim okulları öğrencileri arasında ilaç alerjisi sıklığıSapan, Nihat; İpek, Kezban; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.
2016Çocuklarda olası OSAS'ın okul başarısına etkisiKaradağ, Mehmet; Güler, Nurcan; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı.
2016Endometrioid adenokarsinom tanılı postoperatif radyoterapi alan olgularda mikrosatellit instabilitesi (MSI) varlığının prognostik öneminin araştırılmasıAbakay, Candan Demiröz; Şahintürk, Kadriye; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı.
1993İntraserebroventriküler uygulanan karbakol'ün sıçan kan glukoz düzeyine etkisi: Etkiden sorumlu merkezi kolinerjik reseptörlerin ve muhtemel periferik mekanizmaların tanımlanmasıGürün, M. Sibel; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Farmakoloji Anabilim Dalı.
2013Artroskoik anterior cruiate ligament onarımı cerrahisinin postoperatif analjezisinde intraartiküler levobupivakainin etkin konsantrasyonunun belirlenmesiYavaşcaoğlu, Belgin; Mandıracı, Bilgen Onbaşı; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.
2012Yoğun bakım hastalarında ventilatörle ilişkili pnömonide epidemiyoloji, mortalite ve mortaliteye neden olan risk faktörlerinin retrospektif olarak incelenmesiİşçimen, Remzi; Karakuzu, Ziyaattin; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.
2012Kalp yetmezliği tanı ve tedavi için hastaneye yatırılan hastalarda tedavi öncesi ve tedavi sonrası DLCO değişimleri ile akciğer fonksiyonlarında düzelmenin tespitiUzaslan, Esra; Taşbaş, Esin; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı.
2012İmmünnutrisyonun (glutamin-alanin) kırık iyileşmesi üzerine etkisiDurak, Kemal; Küçükalp, Abdullah; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı.
2013Orta-şiddetli psoriaziste klinik şiddet ile TH1, TH17, Th22 ve sitokinlerinin ilişkisiBaşkan, Emel Bülbül; Öz, Arife; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı.
2012Renal transplant alıcılarında pulmoner enfeksiyonların retrospektif analiziErsoy, Alparslan; Dizdar, Oğuzhan Sıtkı; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
2013Bursa il merkezinde 2 yaş altı çocuklarda alt solunum yolu enfeksiyonlarında respiratuvar sinsityal virüs sıklığı, klinik özellikleri ve tedavi maliyetiHacımustafaoğlu, Mustafa K.; Bozdemir, Şefika Elmas; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı/Çocuk Enfeksiyon Bilim Dalı.
2013Açık kalp cerrahisi sonrası karaciğer fonksiyon testi ve hiperbilirubinemiSaba, Davit; Tüydeş, Oktay; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı.
2013Hipotiroidi ile koroner arter hastalığı arasındaki ilişki: Koroner BT anjiografi ile değerlendirmeGökalp, Gökhan; Eritmen, Ülkü; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyoloji Anabilim Dalı.
2012Depresif belirtileri olan şizofreni hastalarında serum beyin kaynaklı nörotrofik faktör, interlökin-2 ve epidermal büyüme faktörü düzeyleriKırlı, Selçuk; Yavaşcı, Ebru Öztepe; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 1632