Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8848
Title: Bursa'da Polis Teşkilatının ve eğitiminin 1946-2009 yılları arasındaki gelişim tarihi
Other Titles: The history of development Police Organization and training in Bursa between 1946-2009
Authors: Sevim, Sezai
Eriz, Rakip Ertuğrul
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı.
Keywords: Bursa polis teşkilatı
Polis tarihi
Polis eğitimi
Emniyet müdürlüğü
Bursa police organization
Police history
Police training
Issue Date: 23-Mar-2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Eriz, R. E. (2010). Bursa'da Polis Teşkilatının ve eğitiminin 1946-2009 yılları arasındaki gelişim tarihi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bireylerin ve toplumların en önemli ihtiyaçlarından bir tanesi güvenlik kurumudur. Türk polis teşkilatı bu çerçevede güvenli toplumsal ve bireysel yaşamın ulusal ve yerel alanlarda sağlanması adına hizmet vermektedir. Modern polislik anlamında Bursa'da polis teşkilatının kurumsallaşması 1886'lara kadar gitmektedir. Bursa polis teşkilatının bir asırdan fazla faaliyetini sürdürmesi ve kurumsallaşma tarihinin incelenmesi akademik bir çalışmayı hak etmektedir. Bursa yerelindeki polis teşkilatlanması kurumsal gelişimini araştırmak için nitel bir çalışma tercih edilmiştir. Bu amaçla mevcut ve ulaşılabilen kurumsal, akademik ve profesyonel çalışmaları içeren bir literatür analizi yapılmıştır. Literatür analizleri çerçevesinde Bursa'da polis teşkilatlanması iki aşamalı olarak, Bursa Emniyet Müdürlüğü ve polis eğitim kurumu olarak incelenmiştir. Bu analizler sonucunda emniyet müdürlüğü merkez iş fonksiyonlarının (şube müdürlükleri ) çeşitlenmiş ve büyümüş olduğu gözlemlenmiştir. Örnek olarak beş büro amirliği ve otuz yedi şube müdürlüğü gibi bir büyüklüğe ulaşmıştır. Mahalli hizmet birimleri (ilçe müdürlükleri ve polis merkezleri) sayısı 17 ilçe müdürlüğü ve 13 polis merkezine ulaşmıştır. Ayrıca polis eğitim kurumsallaşması önce polis okulu olarak başlamış, sonra polis eğitim merkezi olarak devam etmiş ve 2005 yılından itibaren de polis koleji olarak varlığını devam ettirdiği tespit edilmiştir. Özetle, emniyet müdürlüğü olarak yüz yıldan fazla, polis eğitimi olarak da çeyrek asırdan fazla kurumsallaşma tarihi olan Bursa'daki polislik kurumu örgütsel ve iş fonksiyonları açısından büyük bir oranda büyümüş, gelişmiş ve dönüşmüştür. Fakat bu çalışma vesilesiyle Bursa emniyetinin tarihsel süreç içinde gelişimini ve dönüşümünü anlatan kurumsal akademik ve profesyonel çalışmaların çok yetersiz olduğu sonucuna varılmıştır.
Institution of policing is one of the primary needs of the individuals and societies. Therefore, Turkish police organisation is serving in local areas as well as nation-wide for policing of Turkish society andcitizens. In the sense of modern policing, the history of institutionalisation of Bursa police organization goes back to 1886s. From this perspective, the Bursa police organization deserves to be investigated by an academic research which maintains its service more than a century. A qualitative research adopted to analyse the institutional development of police organisation in the province of Bursa. For this purpose, a literature review was conducted within the constraints of limited organisational, academic and professional studies. Within the scope of literature review, the İnstituionalisation of policing in the province of Bursa were analysed in two phases as Bursa police organization and Bursa regional police traning school. As a result of anaylsis, central business functions (divisions) and local delivery units (district command units and police stations) have been grown and diversified. For example, central business functions were reached up to 37 divisions and five bureaus. Local delivery units reached up to 17 district command units and 13 police stations. Furthermore, it has been observed that instituionalisation of police training organisation was evolved through initially police vocational school, then transformed into the training centre and currently as functioning police college for the future police leaders since 2005. Briefly, organisational development of Bursa police organization and police training, which both more than a century and a quarter century history respectively, has been grown, developed and evolved. However,so limited and insufficient academic, organisational and professional studies were identified to examine the development and transformation of policing and police training in the province of Bursa from the historical perspective.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8848
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
311092.pdf24.81 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons