Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8354
Title: Pseudoanalitik fonksiyonlar ve uygulamaları
Other Titles: Pseudoanalytic functions and applications
Authors: Hızlıyel, Sezayi
Sağlam, Yeşim
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Matematik Anabilim Dalı.
Keywords: Pseudoanalitik fonksiyonlar
Doğurucu çiftler
Schrödinger denklemi
Vekua denklemi
Transplant operatörü
Pseudoanalytic functions
Generating pairs
Schrödinger equation
Vekua equation
Transplant operator
Issue Date: 2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Sağlam, Y. (2013). Pseudoanalitik fonksiyonlar ve uygulamaları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu tez beş bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm giriş kısmına ayrılmıştır. İkinci bölümde, pseudoanalitik fonksiyonlara ilişkin tanımlar ile türev ve integraline ilişkin temel özellikler verilmiştir. Üçüncü bölümde, kompleks pseudoanalitik fonksiyonların reel kısımlarına ilişkin i-kinci basamaktan eliptik denklemlerin çözümleri ele alınmıştır. Ayrıca temel Vekua denklemi incelenmiş ve Schrödinger denklemi için Cauchy integral teoremi elde edilmiştir.Dördüncü bölümde, kuvvet fonksiyonları incelenmiş, temel teoremler ele alınmıştır. Bir doğurucu dizinin inşası incelenmiştir. Son bölüm olan beşinci bölümde ise pseudoanalitik fonksiyonlar için Cauchy integral formülü için ön bilgilerden bahsedilmiş ve transplant operatörü incelenmiştir.
This thesis consists of five chapters. The first chapter is devoted to the introduction.In the second chapter, definitions and basic properties of derivatives and integrals of pseudoanalytic functions are given. In the third chapter, solutions of second-order elliptic equations as real components of complex pseudoanalytic functions have been examined. Also, the main Vekua equation have been examined and Cauchy integral formula for Schrödinger equation have been obtained. In the fourth chapter, power functions have been examined,main theorems are given. Explicit construction of a generating sequence have been examined. In the final chapter, preliminary informations for Cauchy integral formula for pseudoanalytic functions are given and transplant operator have been examined.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8354
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
360447.pdf384.7 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons