Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6525
Title: E" deki kendisine benzer eğriler ve yüzeylerin bir karakterizasyonu
Other Titles: A characterization of a selfsimilar curves and surfaces in E"
Authors: Arslan, Kadri
Etemoğlu, Esra
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Matematik Anabilim Dalı.
Keywords: Kendisine benzer eğriler
Kendisine benzer yüzeyler
Ortalama eğriliği
1. frenet eğriliği
Self similar curves
Self similar surfaces
Mean curvature
1.frenet curvature
Issue Date: 2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Etemoğlu, E. (2013). E" deki kendisine benzer eğriler ve yüzeylerin bir karakterizasyonu. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada E" deki kendisine benzer yüzeylerin 1. ve 2. temel form katsayıları yardımıyla bazı sınıflandırmaları verilmiştir. Bu tez 5 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm giriş bölümüdür. İkinci bölümde çalışmanın ilerideki bölümlerinde kullanılan temel tanım ve kavramlar verilmiştir. Üçüncü bölümde E" deki eğriler ele alınmıştır. Bu bölümde kendisine benzer eğriler ile ilgili temel sonuçlar elde edilmiştir. Dördüncü bölümde 3 E deki yüzeyler ele alınmıştır. Bu bölümde kendisine benzer yüzeyler ile ilgili bazı sonuçlar elde edilmiştir. Beşinci bölümde 4 E deki yüzeyler ele alınmıştır. Bu bölümde kendisine benzer yüzeyler ile ilgili bazı sonuçlar elde edilmiştir.
In this thesis, a characterizations of self similar surfaces in En with the help of coefficients of the first and second fundamental form are given. This thesis consist of five chapters. First chapter is introduction. In the second chapter it is given some basic definitions and theorems which will be use in the other chapters. In the third chapter self similar curves in n-dimensional Euclidean space En are considered. In the fourth chapter self similar surfaces in 3-dimensional Euclidean space E3 are considered. Some of the original results were obtained. In the final chapter self similar surfaces in 4-dimensional Euclidean space E4 are considered. Some of the original results were obtained.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6525
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
343163.pdf490.99 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons