Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6450
Title: IEn'deki Wintgen ideal yüzeylerin bir karakterizasyonu
Other Titles: A characterization of Wintgen ideal surfaces in IEn
Authors: Arslan, Kadri
Akçay, Ertuğrul
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Matematik Anabilim Dalı.
Keywords: Gauss eğriliği
Ortalama eğrilik
Normal eğrilik
Süper konformal yüzey
Wintgen ideal yüzey
Gaussian curvature
Mean curvature
Normal curvature
Superconformal surface
Wintgen Ideal surface
Issue Date: 2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Akçay, E. (2013). IEn'deki Wintgen ideal yüzeylerin bir karakterizasyonu. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada E 4 deki yüzeylerin 1. ve 2. temel form katsayıları yardımıyla bazı sınıflandırmaları verilmiştir. Bu tez beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm giriş bölümüdür. İkinci bölümde çalışmanın ilerideki bölümlerinde kullanılan tanım ve kavramlar verilmiştir. Üçüncü bölümde E 3 deki yüzeyler ele alınmıştır. Bu yüzeylerin Gauss eğriliği ve ortalama eğriliği ile ilgili eşitlikler incelenmiştir. Dördüncü bölümde E 4deki yüzeyler ele alınmıştır. Bu yüzeyleri Gauss eğriliği K ,Kn ortalama eğriliği H ve normal eğriliği ile ilgili eşitlikler incelenmiştir. Bu bölüm üç kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısımda ve K ile H ilgili eşitlikler, ikinci kısımda K ve Kn ile ilgili eşitlikler, üçüncü kısımda ise K , Kn ve H ile ilgili eşitlikler incelenmiştir. Son bölümde ise Chen yüzeylerinin süperkonformal oldukları ispatlanmıştır.
In this thesis, a characterizations of surfaces in E4 with the help of coefficients of the first and second fundamental form are given. This thesis consist of five chapters. First chapter is introduction. In the second chapter it is given some basic definitions and theorems which will be use in the other chapters. In the third chapter Euler equation of a surfaces in E3 are considered. In the fourth chapter surfaces in the 4-dimensional Euclidean space E4 are considered. Some curvature equations of K , N K ve H are obtained. In the final chapter Chen surfaces in the 4-dimensional Euclidean space E4 are considered. It has been proved that every Chen surfaces are Wintgen ideal surface of E4.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6450
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
343154.pdf603.84 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons