Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5604
Title: Analitik devam ve uygulamaları
Other Titles: Analytic continuation and applications
Authors: Yamankaradeniz, Mümin
Doğan, İsmail
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Matematik Anabilim Dalı.
Keywords: Analitik devam
Topolojik uzay
Demet teorisi
Analytic continuation
Topolojic space
Sheaf theory
Issue Date: 2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Doğan, İ. (2006). Analitik devam ve uygulamaları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Analitik devam ve uygulamalarının ele alındığı bu çalışma toplam üç bölümdenoluşmaktadır. Birinci bölümde daha sonraki bölümlerde ihtiyaç duyulabilecek temeltanım ve teoremlere yer verilmiştir. İkinci bölümde bazı analitik devam yöntemleri biraraya getirilmiş ve bunlarla ilgili çeşitli uygulamalara yer verilmiştir. Son bölümde iseTopolojik Uzaylar ve Demet Teorisi başlığı altında topolojik uzaylar ve komşuluksistemleri ve bir açık küme üzerindeki fonksiyonların çekirdeklerinin demetiincelenmiştir.
Analytic continuation and applications are considered In this work, consisting ofthree sections. In the first section fundamental definitions and teorems are introducedfor the next sections. In the second section some methods of analytic continuation andapplications are given. In the third section which is topolojical spaces and sheaf theoryare cosisting topolojical space and neighborhood systems and the sheaf of germs ofanalytic functions an open set is given.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5604
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
183791.pdf830.7 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons