Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5558
Title: Mekanizmaların analizine eğrisel tansör yaklaşımı
Other Titles: Curvilinear tensor approach to the analysis of mechanisms
Authors: Yüksel, İbrahim
Pala, Yaşar
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Mekanizma
Mechanism
Issue Date: 1988
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Pala, Y. (1988). Mekanizmaların analizine eğrisel tansör yaklaşımı. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışma üç bölüm halinde düzenlenmiştir. İlk iki bölüm temel kavramlara ayrılmıştır. Daha sonraki bölüm, çalışmanın esa­sını teşkil eden ve sonuçları ihtiva eden bölümdür. Çalışmada, üç boyutlu mekanizma sistemlerinin analizi için bütün koordinat sistemlerini içine alan yeni bir kinematik analiz yöntemi geliştirilmiştir. Bunun için diferansiyel geometri­den yararlanılarak mekanizma uzuvlarının hız ve ivmeleri, sırasıyle, bir tansörün fiziksel bileşenleri ve kovaryant türev formuna indirgenmiştir. Sonuçlar bir Uç çubuk mekanizması ile Stanford manipüla­törüne tatbik edilmiştir.
This study consists of three chapters. The first two chapters deal with basic concepts. The following chapter constitute tha essential part of this study including the results. In this study, a new kinematic analysia metod including the all coordinate systems has been developed for the analysis of three dimensionel mechanism systems. To do this, differential geometry has been used and velocity and accelerations of mechanism links have been reduced to the physical component and covariant derivative of a tensor, respectively. Results have been applied to the three links mechanisms and Stanford manipulator.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5558
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
003797.pdf
  Until 2099-12-31
1.16 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons