Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5024
Title: Reel sinüs frekans kestiricilerin karşılaştırmalı incelenmesi
Other Titles: A comparative study of real sinusoidal frequency estimators
Authors: Dilaveroğlu, Erdoğan
Yenigün, Eda
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Frekans kestirimi
Reel sinüs
Yakın frekanslar
Frequency estimation
Real sinusoid
Closely-spaced frequencies
Issue Date: 2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yenigün, E. (2014). Reel sinüs frekans kestiricilerin karşılaştırmalı incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Elektronik Sinyal işleme literatüründe sıklıkla karşılaşılan gürültü içeren reel sinüzoide ait frekans kestirimi bu tez çalışmasının temelini oluşturmaktadır. Bu amaçla, reel sinüs veri modeli için mevcut iki frekans kestirim yöntemi ayrıntılı olarak incelenmiştir. Yazılım ortamında performans karşılaştırmaları gerçekleştirilmiştir.
This thesis deals with the estimation of the frequency of real sinusoid with noise which is frequently seen in signal processing literature. For this aim, the detailed comparison of the present two frequency estimation methods for real sinusoid data model were studied. Performance comparisons of these methods were discussed in software.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5024
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
382255.pdf1.95 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons