Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/5024
Başlık: Reel sinüs frekans kestiricilerin karşılaştırmalı incelenmesi
Diğer Başlıklar: A comparative study of real sinusoidal frequency estimators
Yazarlar: Dilaveroğlu, Erdoğan
Yenigün, Eda
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Frekans kestirimi
Reel sinüs
Yakın frekanslar
Frequency estimation
Real sinusoid
Closely-spaced frequencies
Yayın Tarihi: 2014
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Yenigün, E. (2014). Reel sinüs frekans kestiricilerin karşılaştırmalı incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Özet: Elektronik Sinyal işleme literatüründe sıklıkla karşılaşılan gürültü içeren reel sinüzoide ait frekans kestirimi bu tez çalışmasının temelini oluşturmaktadır. Bu amaçla, reel sinüs veri modeli için mevcut iki frekans kestirim yöntemi ayrıntılı olarak incelenmiştir. Yazılım ortamında performans karşılaştırmaları gerçekleştirilmiştir.
This thesis deals with the estimation of the frequency of real sinusoid with noise which is frequently seen in signal processing literature. For this aim, the detailed comparison of the present two frequency estimation methods for real sinusoid data model were studied. Performance comparisons of these methods were discussed in software.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5024
Koleksiyonlarda Görünür:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
382255.pdf1.95 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons