Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4567
Title: Türkiye'nin Balkan ülkeleriyle ilişkilerinde yumuşak güç faktörü olarak Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı ve Yunus Emre Enstitüsü
Other Titles: Turkish Cooperation and Coordination Agency and Yunus Emre Institute as soft power factors in Turkey's relations with Balkan countries
Authors: Koyuncu, Çiğdem Aydın
Bekfelavi, Kafiye
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı/Uluslararası İlişkiler Bilim Dalı.
Keywords: Yumuşak güç
Türk dış politikası
Balkanlar
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı
Yunus Emre Enstitüsü
Soft power
Turkish foreign policy
Balkans
Turkish Cooperation and Coordination Agency
Yunus Emre Institute
Issue Date: 22-Aug-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Bekfelavi, K. (2017). Türkiye'nin Balkan ülkeleriyle ilişkilerinde yumuşak güç faktörü olarak Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı ve Yunus Emre Enstitüsü. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Soğuk Savaş'ın bitişi, yeni siyasi gelişmelere eş zamanlı olarak uluslararası ilişkiler disiplini içerisinde geleneksel teorilere karşı alternatif yaklaşımların yükselişe geçtiği bir dönemin başlangıcı olmuştur. Bu alternatif yaklaşımlar arasında Joseph Nye tarafından 1990'lı yıllarda kavramsallaştırılan ve geleneksel yaklaşımların göz ardı ettiği kültürün, ve siyasi değerlerin, cazibe ve gündemi yaratmanının önemini temel alan 'yumuşak güç' yaklaşımı şüphesiz ki çok önemli bir yer tutmaktadır. Bu çalışmada yumuşak güç yaklaşımı çerçevesinde Türkiye'nin Balkanlara yönelik politikası analiz edilmiş ve bu kapsamda yumuşak gücün uygulayıcısı konumundaki Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı ve Yunus Emre Enstitüsü'nün faaliyetleri ve Türkiye'nin Balkan ülkeleriyle ilişkilerine etkileri incelenmiştir.
The end of Cold War opened a new era in which the rise of alternative approaches -opposing to the traditional theories- in international relations discipline coincided with the new political developments. Among these new approaches the 'soft power' concept, conceived by Joseph Nye in 1990's, keeps an important part in contemporary discussions as it founded on culture, political values, attractiveness and agenda setting in foreign policy that has been long ignored by traditional theories. In this thesis Türkey's Balkan policy analyzed in the context of soft power approach. With in this framework the operations of the Turkish Cooperation and Coordination Agency and Yunus Emre Enstitute and the effects they have on Turkey's relations with the Balkan countries examined.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4567
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
487341.pdf2.1 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons