Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3946
Title: Kenmotsu manifoldları üzerinde bazı eğrilik şartları
Other Titles: Some curvature conditions on Kenmotsu manifolds
Authors: Murathan, Cengizhan
Başarı, Aslı
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Matematik Anabilim Dalı.
Keywords: Kenmotsu manifold
Riemannian eğrilik tensörü
Ricci eğrilik tensörü
Weyl konformal eğrilik tensör alanı
Concircular eğrilik tensörü
Einstein manifold
Genelleştirilmiş recurrent manifold
Genelleştirilmiş fi-recurrent manifold
Riemannian curvature tensor
Ricci curvature tensor
Weyl conformal curvature tensor space
Concircular curvature tensor
Generalized recurrent manifold
Generalized fi-recurrent manifold
Issue Date: 2008
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Başarı, A. (2008). Kenmotsu manifoldları üzerinde bazı eğrilik şartları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu tez dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, diğer bölümlerde kullanılacak olan bazı temel kavramlar tanıtılıp, bunlara ilişkin bazı sonuçlar hatırlatılmıştır. İkinci bölümde ise değme manifoldlar ve Kenmotsu manifoldlar ile ilgili genel bilgilere yer verilmiştir. Üçüncü bölümde Kenmotsu manifoldları üzerinde bazı eğrilik şartları araştırılmıştır. Son bölümde, genelleştirilmiş fi-recurrent Kenmotsu manifoldlar ve genelleştirilmiş concircular fi-recurrent Kenmotsu manifoldlar tanımlanmış ve bu manifoldlar ile ilgili orjinal sonuçlara ulaşılmıştır.
This thesis consists of four chapters. In the first chapter, some basic concepts used in subsequent parts have been introduced and some results concerning these concepts have been considered. In the second chapter, fundamental information about contact manifolds and Kenmotsu manifolds have been given. In the third chapter, some curvature conditions on Kenmotsu manifolds have been researched. In the last chapter, generalized fi- recurrent Kenmotsu manifols and generalized concircular fi-recurrent Kenmotsu manifolds have been defined and some orijinal results have been obtained.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3946
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
246485.pdf378.42 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons