Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3143
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorEzentaş, Rıdvan-
dc.contributor.authorÇağdaşer, Başak Tuğba-
dc.date.accessioned2019-12-16T05:42:49Z-
dc.date.available2019-12-16T05:42:49Z-
dc.date.issued2008-
dc.identifier.citationÇağdaşer, B. T. (2008). Cebir öğrenme alanının yapılandırmacı yaklaşımla öğretiminin 6. sınıf öğrencilerinin cebirsel düşünme düzeyleri üzerindeki etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/3143-
dc.description.abstractBu çalışma, ilköğretim 6. sınıf öğrencilerinin yapılandırmacı yaklaşımla cebir öğretimi sonucunda cebirsel düşünme düzeylerindeki değişimi tespit etmek amacıyla gerçekleştirilmiştir.Çalışma, Bursa ili Yıldırım ilçesi Fevzi Çakmak İlköğretim Okulu'nda gerçekleştirilmiştir. 2007-2008 eğitim-öğretim yılının ikinci yarıyılında uygulama yapılmıştır. Araştırmaya 34'ü kız, 21'i erkek olmak üzere toplam 55 öğrenci katılmıştır. Okulun rastgele seçilen 6/A ve 6/B şubelerinde öğrenim gören tüm öğrenciler deneysel çalışmaya katılmışlardır.Yapılandırmacı yaklaşıma uygun olarak hazırlanan ve 6. sınıf Matematik Dersi Programında cebir öğrenme alanına ait kazanımların sınırları içerisinde düzenlenen uygulama etkinlerinde Altun (2005)'in `İlköğretim İkinci Kademede Matematik Öğretimi' adlı kitabından ve benzer kaynaklardan yararlanılmıştır. Etkinlikler, programda öngörülen süre çerçevesinde 10 ders saati ile sınırlandırılmıştır. Etkinliklerin seçiminde ve hazırlanmasında sınıfların fiziksel yapısı ve araç-gereçlerin grup çalışmasına uygunluğuna da önem verilmiştir.Öğrencilere, yapılandırmacı yaklaşımla cebir öğretimi sonucunda cebirsel düşünme düzeylerindeki değişimin tespiti için uygulamanın başında ve sonunda Cebirsel Düşünme Düzeyleri Testi uygulanmıştır.Elde edilen bulgular sonucunda yapılandırmacı yaklaşımla cebir öğretiminin, 6. sınıf öğrencilerinin cebirsel düşünme düzeylerini anlamlı derecede arttırdığı görülmüştür.Ayrıca, yapılandırmacı yaklaşımla cebir öğretiminin 6. sınıf öğrencilerinin matematiğe yönelik tutumlarında yarattığı değişim de alt problemlerden biri olarak araştırılmıştır. Araştırmada kullanılan ölçek verileri değerlendirildiğinde, yapılandırmacı yaklaşımla öğretim sonucunda 6. sınıf öğrencilerinin matematiğe yönelik tutumlarının önemli derecede olumlu yönde değişim gösterdiği tespit edilmiştir.tr_TR
dc.description.abstractThe study is aimed to identify the effects of constructivist algebra education on the algebraic thinking levels of the 6th grade students.The study included 55 (34 girls and 21 boys) sixth grade students in Fevzi Çakmak İlköğretim Okulu in Yıldırım- Bursa in the spring term of 2007- 2008 academic year. All the students in the classes 6/A and 6/B, that are selected randomly, were attendant to the study.The activities were prepared according to constructivist approach by the help of the book of Altun (2005), which is named as `İlköğretim İkinci Kademede Matematik Öğretimi (Mathematics Education in Middle School) and related resources; and through the objectives defined in algebra part, in Middle School Mathematics Program. The activity period is limited with 10 lesson hours as suggested in the program. At preparation period of activities, the physical environment and sufficiency of materials in the classrooms for group-working are also considered.Algebraic Thinking Levels Test was applied to the students either at the beginning or at the end of the education.The research findings showed that the effect of the constructivist algebra education on the algebraic thinking levels of the 6th grade students is significantly different. The algebraic thinking levels of the students increased.Also, the alteration of sixth grade students attitudes towards mathematics through the constructivist algebra education was investigated as one of the sub-problems. It was defined that the sixth grade students attitudes towards mathematics were changed positively by the constructivist education.en_US
dc.format.extentXII, 75 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararası*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectYapılandırmacı yaklaşımtr_TR
dc.subjectCebir öğretimitr_TR
dc.subjectCebirsel düşünme düzeyleritr_TR
dc.subjectMatematiğe yönelik tutumtr_TR
dc.subjectConstructivist approachen_US
dc.subjectAlgebra educationen_US
dc.subjectAlgebraic thinking levelsen_US
dc.subjectAttitudes towards mathematicsen_US
dc.titleCebir öğrenme alanının yapılandırmacı yaklaşımla öğretiminin 6. sınıf öğrencilerinin cebirsel düşünme düzeyleri üzerindeki etkisitr_TR
dc.title.alternativeThe effects of constructivist algebra education on the algebraic thinking levels of the 6th grade studentsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İlköğretim Anabilim Dalı/Matematik Eğitimi Bilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
231211.pdf774.15 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons