Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2791
Title: Arnavutluk’ta din eğitimi ve İşkodra Medresesi örneği
Other Titles: Religious education in Albania and Shkodra Madrasah example
Authors: Ay, Mehmet Emin
Truçi, Leonard
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/Din Eğitimi Bilim Dalı.
Keywords: Arnavutluk
Albania
Din
Din eğitimi
Anayasa
İslam
Eğitim
Komünizm
Medrese
İşkodra
Religion
Religious education
Constitution
Islam
Communism
Madrasa
Shkodra
Education
Issue Date: 3-Sep-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Truçi, L. (2019). Arnavutluk’ta din eğitimi ve İşkodra Medresesi örneği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Arnavutluk, İslam diniyle tanışmasıyla birlikte, din eğitimi ve öğretimi konusunda yoğun bir faaliyete sahne olmuştur. Osmanlılardan ayrılıp müstakil bir devlet haline gelmesiyle, gerek krallık, gerekse Enver Hoca döneminin rejim baskıları neticesinde, din eğitiminin halk nezdinde zayıflatılmaya çalışıldığı görülmüştür. Buna rağmen, Arnavut halkının, dinî inançlarını muhafaza etmek gayesiyle din eğitimini muhafaza etmeye çalıştığını söylemek mümkündür. Komünizm rejiminin çöküşünden sonra Arnavutluk anayasasında din eğitimine verilen önem, muhtelif cemaatler ve dernekler vesilesiyle din eğitiminin nasıl geliştiğini, bununla birlikte parlamentoda, devlet okullarında din eğitiminin olup olmaması tartışmaları ile ilgili tarihi bilgiler verilmeye çalışılmıştır. Genel olarak Arnavutluk’ta din eğitimi, özel olarak da İşkodra Şeh Shamia Medresesinin ele alarak ders müfredatını resmi evraklardan ve öğrencilerin aileleriyle yapmış olduğumuz mülakatlardan edindiğimiz bilgileri aktarmaya gayret ettik.
With the introducation of Islamic religion, Albania has witnessed intense activity in religious education and training. With the separation of the Ottomans and becoming an independent state, both the kingdom and Enver Hoxha regime tried to weaken religious education among the pepole. Nevertheless, it is possible to say that the Albanian people are trying to preserve religious education in order to preserve ther religious beliefs. After the collapse of the communism regime, the importance give to religious education in the Albania constitution, the development of religious education through various communities and associations, as well as historical information about the debate on whether or not there is religious education in the state schools have been tried to be given. Wetried to convey the information we obtained from official documents and interviews with the families of the students by taking religious education in Albania in general an Shamia Madrasah in Shkodra City in particular.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2791
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
701621043.pdf1.55 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons