Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2741
Title: Marmara denizi, Eskihisar sahilinden yakalanan Zargana (Belone belone) balığının helmint parazitlerinin incelenmesi
Other Titles: Analaysis of helminth parasites of Belone belone which caught from Marmara sea Eskihisar coast
Authors: Yıldırımhan, Hikmet S.
Uysal, Ali
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Belone belone
Monogenea
Digenea
Nematoda
Issue Date: 7-Sep-2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Uysal, A. (2015). Marmara denizi, Eskihisar sahilinden yakalanan Zargana (Belone belone) balığının helmint parazitlerinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Marmara denizi, Eskihisar sahilinden yakalanan 58 Zargana balığı (Belone belone) (25 erkek, 33 dişi) helmint faunası ortaya çıkarılmak üzere incelenmiştir. Çalışma sonucunda 3 helmint türüne rastlanmıştır. Bunlar Monogenea'ya ait Axine belones, Digenea'ya ait Lecithostaphylus retroflexus ve Nematoda'ya ait Hysterothylacium aduncum dur. Bu çalışma ile dünyada birçok denizde bulunup ülkemizde de daha çok Marmara ve Karadenizde bulunan Zargana (Belone belone) balığının helmint faunası çıkarılmaya çalışılmıştır. Zargana (Belone belone) balığının genel parazit faunası ile ilgili ülkemizde daha önce Özer ve Yurakhno (2013) tarafından bir çalışma yapılmış, bizim çalışmamızda da teşhis edilen Monegeneadan Axine belones, Nematoda'ya ait Hysterothylacium aduncum türleri kaydedilmişdir. Bu çalışmamızda bu iki helmint türden farklı olarak teşhis ettiğimiz üçüncü tür olan Digenea'ya ait Lecithostaphylus retroflexus türü, ülkemiz için yeni kayıttır.
Fifty eight Gar fish, Belone belone (25 male, 33 Female) from Marmara sea Eskihisar coast of Turkey, were examined for helminthes. As a result of this study, Belone belone harbored 3 species of helminth. These are 1 species of Digenea, Lecithostaphylus retroflexus, 1 species of Monogenea, Axine belones and 1 species of Nematoda, Hysterothylacium aduncum. In that study we aimed that identifiy the helmint fauna of Garfish (Belone belone) which found many marine in the world and in our country Marmara and Black sea. A former study about parasite fauna of Garfish (Belone belone) was conducted by Özer ve Yurakhno (2013) and they have reported Monegenean Axine belones, and Nematod Hysterothylacium aduncum species which have identified also in our study. Differently from aforementioned two helminth species which identified in our study Digenean Lecithostaphylus retroflexus species is the first record for Turkey.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2741
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
406516.pdf10.43 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons