Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2666
Title: Öklit uzayında sabit açılı yüzeylerin bir karakterizasyonu
Other Titles: A characterization of constant angle surfaces in euclidean spaces
Authors: Arslan, Kadri
Aslan, Kader
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Matematik Anabilim Dalı.
Keywords: Yüzey
Dönel yüzey
Sabit açılı yüzey
Surface
Surface of revolution
Constant angle surface
Issue Date: 2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Aslan, K. (2015). Öklit uzayında sabit açılı yüzeylerin bir karakterizasyonu. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmanın amacı R^n deki sabit açılı yüzeylerin bir sınıflandırmasını vermektir. Bu tez altı bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm giriş bölümüdür. İkinci bölüm temel kavramlardan oluşmaktadır. Üçüncü bölümde R^n Öklit uzayları arasındaki açılar ile ilgili temel özellikler ele alınmıştır. Dördüncü bölümde 〖 R〗^3 deki sabit açılı dönel yüzeyler ve kanal yüzeyler ile ilgili bazı sonuçlar elde edilmiştir. Beşinci bölümde R^4 deki sabit açılı yüzeyler ele alınmıştır. Son bölümde ise R deki sabit açılı yüzeyler ele alınmıştır.
The aim of this thesis is to give a characterizations of constant angle surfaces in . This thesis consist of six chapters. First chapter is introduction. In the second chapter it is given some basic definitions and theorems which will be use in the other chapters. In the third chapter angles between the Euclidean spaces in are considered. In the fourth chapter constant angle surface of revolution and canal surfaces in are considered. Some original results are obtained. In the fifth chapter constant angle surfaces in 4-dimensional Euclidean space are considered. In the final chapter constant angle surfaces in ×2 S are considered.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2666
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
406510.pdf744.1 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons