Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2621
Title: Zeytinyağı üretim tekniklerinin tarihsel gelişimi ve birbirleriyle karşılaştırılması
Other Titles: Development of olive oil manufacturing technics through history and comparison of them
Authors: Başoğlu, Fikri
Gülal, Taner
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Zeytin
Zeytinyağı
Geleneksel yöntemler
Çağdaş yöntemler
Olive
Olive oil
Wraditional ways
Modern ways
Issue Date: 11-Jul-2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Gülal, T. (2015). Zeytinyağı üretim tekniklerinin tarihsel gelişimi ve birbirleriyle karşılaştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada zeytinyağının antik çağlardan günümüze hangi teknikleri kullanılarak üretildiği, bu tekniklerin zaman içinde gösterdiği değişimler ve günümüz üretim teknikleri incelenmiş, üretim şekillerinin karşılaştırması yapılmıştır. amaç insanoğlunun yüzyıllardır kullanageldiği zeytinyağını elde etme yolları ile ilgili literatüre katkıda bulunmaktır.
This study investigates by which technics olive oil manufactured from Ancient Age to preset day, developments in these technics through History and modern manufacturing technics. It also have a comparison of all them. The aim is contribution to the Literature about the obtaining ways of olive oil used by human for the centuries.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2621
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
406507.pdf1.68 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons