Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2604
Title: Reel kısmı pozitif analitik fonksiyonların sınıfı ve bazı ilgili sınıfları
Other Titles: The class of analytic functions with positive real part and some of its related classes
Authors: Tokgöz, Sibel Yalçın
Korkmaz, Şükran
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Matematik Anabilim Dalı.
Keywords: Reel kısmı pozitif analitik fonksiyonlar
Sabordinasyon
Distorsiyon
Katsayı hesaplamaları
𝛿𝛿-komşuluk
Analytic functions with positive real part
Subordination
Distortion
Coefficient estimates
𝛿𝛿-Neighborhood
Issue Date: 22-May-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Korkmaz, Ş. (2017). Reel kısmı pozitif analitik fonksiyonların sınıfı ve bazı ilgili sınıfları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu tez üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, tezin ilerleyen kısımlarında kullanılacak bazı temel tanım ve teoremler ifade edildi. İkinci bölümde, U={z:|z|<1} olmak üzere, 𝕌 birim diskinde reel kısmı pozitif analitik fonksiyonların oluşturduğu 𝒫 sınıfı tanımlandı ve bu sınıfın temel özellikleri verildi. Ayrıca, bu sınıftaki fonksiyonlar için sabordinasyon prensibi, integral temsili, katsayı bağıntıları, distorsiyon teoremleri ifade edildi. Tezin asıl kısmını oluşturan son bölümde, 𝒫 sınıfının bazı alt sınıfları tanımlandı ve bu alt sınıflara ait fonksiyonlar için katsayı bağıntıları, sabordinasyon prensibi ve distorsiyon teoremleri gibi bazı özellikler verildi.
This thesis consists of three chapters. First chapter includes the basic definitions and theorems which will be used in the next chapters. Second chapter defines the class 𝒫 of analytic functions with positive real part in the unit disk 𝕌. Besides, basic features of this class including distortion theorems, subordination principle, coefficient equations are given. Last chapter, the main part of the thesis, defines some subclasses of the class 𝒫 and gives some features of the functions in these subclasses.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2604
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
497230.pdf1.99 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons