Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/25756
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.date.available2022-04-13T11:32:38Z-
dc.date.issued2012-
dc.identifier.citationTemelli, S. vd. (2012). "Antibiotic resistance phenotypes of Salmonella isolates of broiler meat and chicken origin". Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 59(2), 107-114.tr_TR
dc.identifier.issn1300-0861-
dc.identifier.issn1308-2817-
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002511-
dc.identifier.urihttp://vetjournal.ankara.edu.tr/tr/pub/issue/44727/555844-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/25756-
dc.description.abstractThis study aims to determine the antibiotic resistance phenotypes of Salmonella isolates of broiler meat and chicken samples against a total of 23 antimicrobial agents. For this, 64 meat and 79 chicken Salmonella isolates, which were obtained from retail meat and farm samples analyzed in our laboratory from February 2006 to January 2009, were used. All Salmonella isolates were resistant to at least 4 antimicrobials tested, with the common highest resistance rates to erythromycin (100.0%), bacitracin (99.3%), and rifampicin (98.6%), regardless of the sample type. Additionally, meat isolates were 100.0% resistant to bacitracin, clindamycin, erythromycin, rifampicin, and chicken isolates were 100.0% resistant to erythromycin, spiramycin, penicillin G, doxycycline hydrochloride, and tetracycline. Four to 7 Multi Drug Resistant (MDR) Salmonella conformed 82.83% of all meat isolates, and 10, 12, 15, and 17 MDR Salmonella conformed 55.68% of all chicken isolates analyzed. The B/DA/E/RD and N/B/CT/E/SP/P/RD/DO/OT/TE resistances were the most common patterns as 35.94% and 13.92% within meat and chicken isolates, respectively. The considerably high resistance rates and MDR types to commonly used antimicrobial agents among the Salmonella isolates tested pose a significant risk factor for the treatment of foodborne Salmonella infections in humans.en_US
dc.description.abstractBu çalışmada tavuk eti ve tavuk orijinli Salmonella izolatlarında 23 antimikrobiyal ajana karşı dirençlilik fenotiplerinin belirlenmesi amacı ile perakende satış yerleri ve çiftlik örneklerinden elde edilen 64 adet et ve 79 adet tavuk Salmonella izolatı, Şubat 2006 ile Ocak 2009 arasında laboratuvarımızda analiz edildi. Tüm Salmonella izolatlarının, örnek tipi göz önünde bulundurulmaksızın, test edilen antimikrobiyalleden en yüksek direnç oranı ile sırası ile eritromisin’e (%100.0), basitrasin’e (%99.3) ve rifampisin’e (%98.6) olmak üzere en az 4 antimikrobiyale dirençli olduğu belirlendi. Ayrıca, et izolatlarının basitrasin, klindamisin, eritromisin, rifampisin’e; tavuk izolatlarının ise eritromisin, spiramisin, penisilin G, doksisiklin hidroklorür ve tetrasiklin’e %100.0 dirençli olduğu bulundu. Tüm et izolatlarının %82.83’ü 4 ile 7 Çoklu İlaç Direnci (ÇİD) gösterirken, tüm tavuk izolatlarının %55.68’i 10, 12, 15 ve 17 antimikrobiyale ÇİD gösterdiği belirlendi. Et izolatlarında %35.94 oranında ve tavuk izolatlarında ise %13.92 oranında olmak üzere en sık rastlanan ÇİD paternleri sırasıyla B/DA/E/RD ve N/B/CT/E/SP/P/RD/DO/OT/TE olarak bulundu. Salmonella izolatlarında karşılaşılan bu yüksek dirençlilik oranlarının ve ÇİD paternlerinin insanlardaki Salmonella infeksiyonlarının tedavisinde risk oluşturabileceği belirtildi.tr_TR
dc.language.isoenen_US
dc.publisherAnkara Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf Gayri Ticari Türetilemez 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectVeterinary sciencesen_US
dc.subjectSalmonellaen_US
dc.subjectChickenen_US
dc.subjectBroiler meaten_US
dc.subjectAntimicrobial resistanceen_US
dc.subjectPrevalenceen_US
dc.subjectSerovarsen_US
dc.subjectEntericaen_US
dc.subjectAnimalsen_US
dc.subjectHumansen_US
dc.subjectFoodsen_US
dc.subjectSppen_US
dc.subjectTavuktr_TR
dc.titleAntibiotic resistance phenotypes of Salmonella isolates of broiler meat and chicken originen_US
dc.title.alternativeTavuk eti ve tavuk orijinli Salmonella izolatlarında antibiyotik dirençlilik fenotipleritr_TR
dc.typeArticleen_US
dc.identifier.wos000302203200006tr_TR
dc.identifier.scopus2-s2.0-84857078611tr_TR
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergitr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi/Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü.tr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi/Mikrobiyoloji Anabilim Dalı.tr_TR
dc.identifier.startpage107tr_TR
dc.identifier.endpage114tr_TR
dc.identifier.volume59tr_TR
dc.identifier.issue2tr_TR
dc.relation.journalAnkara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisien_US
dc.contributor.buuauthorTemelli, Seran-
dc.contributor.buuauthorKahya, Serpil-
dc.contributor.buuauthorEyigör, Ayşegül-
dc.contributor.buuauthorÇarlı, Kamil Tayfun-
dc.contributor.researcheridAAH-2842-2021tr_TR
dc.contributor.researcheridAAI-1101-2021tr_TR
dc.contributor.researcheridAAI-1092-2021tr_TR
dc.indexed.trdizinTrDizintr_TR
dc.subject.wosVeterinary sciencesen_US
dc.indexed.wosSCIEen_US
dc.indexed.scopusScopusen_US
dc.wos.quartileQ4en_US
dc.contributor.scopusid6506404118tr_TR
dc.contributor.scopusid35368679200tr_TR
dc.contributor.scopusid6602558950tr_TR
dc.contributor.scopusid7005947635tr_TR
dc.subject.scopusSalmonella Enterica; Nalidixic Acid; Serotypesen_US
Appears in Collections:Scopus
TrDizin
Web of Science

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Temelli_vd_2012.pdf220.75 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons