Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/25239
Title: Yaşlanma esnasında soğan tohumlarında meydana gelen fizyolojik ve biyokimyasal değişimler
Other Titles: Physiological and biochemical changes occur in onion seeds during ageing
Authors: Demirkaya, Mustafa
Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri Bölümü.
0000-0002-0093-9785
Sivritepe, H. Özkan
AAH-3249-2020
6505928088
Keywords: Agriculture
Allium cepa L.
Seed
Controlled deterioration
Viability
Vigour
Lipid-peroxidation
Sunflower seeds
Lipoxygenase
Storage
Allium cepa L.
Tohum
Canlılık
Güç
Issue Date: 2011
Publisher: Ankara Üniversitesi
Citation: Demirkaya, M. ve Sivritepe, H. O.(2011). "Yaşlanma esnasında soğan tohumlarında meydana gelen fizyolojik ve biyokimyasal değişimler". Journal of Agricultural Sciences-Tarım Bilimleri Dergisi, 17(2), 105-112.
Abstract: In this study, physiological and biochemical changes at different viability levels were investigated in onion seeds, which lose their viability in a short period of time. For this purpose 95, 80, 60, 40 and 20% viability levels were obtained by controlled deterioration treatments in seeds of onion cvs. Akgun-12, Valencia and TEG-502. Subsequently, mean germination time, electrical conductivity, total lipid, total protein, soluble protein, malondialdehyde (MDA) and catalase activity measurements were conducted at these viability levels. Regarding the seeds of cv. Contes, same measurements were conducted at 80, 60, 40 and 20% viability levels since the initial seed viability was 80%. Depending on seed ageing, as mean germination time, electrical conductivity and MDA content increased, total lipid, total protein, soluble protein contents and catalase activity decreased. Moreover, the increase in mean germination time, MDA content and electrical conductivity and also decrease in catalase activity were more evident when seed viability of each onion cultivar decreased 60% or below this level, which was determined as a threshold.
Bu çalışmada canlılığını kısa sürede kaybeden soğan tohumlarında, farklı canlılık seviyelerinde ortaya çıkan bazı fizyolojik ve biyokimyasal değişimler incelenmiştir. Bu amaçla Akgün-12, Valencia ve TEG-502 çeşidi soğan tohumlarında %95, 80, 60, 40 ve 20 canlılık seviyeleri kontrollü bozulma uygulamaları ile elde edilmiştir. Daha sonra bu canlılık seviyelerinde ortalama çimlenme süresi, elektriksel iletkenlik, toplam yağ, toplam protein, çözülebilir protein, malondialdehit (MDA) ve katalaz aktivitesi ölçümleri yapılmıştır. Contes çeşidinde başlangıç canlılığı %80 olması nedeniyle, aynı ölçümler %80, 60, 40 ve 20 canlılık seviyelerinde yapılmıştır. Yaşlanmayla birlikte, ortalama çimlenme süresi, elektriksel iletkenlik ve MDA içeriği artarken, toplam yağ, toplam protein, çözülebilir protein içeriği ve katalaz aktivitesinin azaldığı tespit edilmiştir. Ayrıca, ortalama çimlenme süresi, MDA içeriği ve elektriksel iletkenliğin artması ve katalaz aktivitesinin azalması, tohum canlılığının bir eşik değer olarak belirlenen %60 seviyesine ya da bunun altına düştüğünde daha belirgin olmuştur.
URI: https://doi.org/10.1501/Tarimbil_0000001162
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/21012
http://hdl.handle.net/11452/25239
ISSN: 2148-9297
Appears in Collections:Scopus
Web of Science

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sivritepe_Demirkaya_2011.pdf469.93 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons