Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/2134
Başlık: Beled Sûresi ışığında olumlu ve olumsuz insan tipleri
Diğer Başlıklar: Positive and negative types of people in the light of Surat al-Balad
Yazarlar: Kiraz, Celil
Batatina, Valmire
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Tefsir Bilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Kur’an
Beled Suresi
Tefsir
Olumlu ve olumsuz insan tipleri
Qur’an
Surah of Balad
Tafsir
Positive and negative kinds of people
Yayın Tarihi: 10-Ağu-2016
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Batatina, V. (2016). Beled Sûresi ışığında olumlu ve olumsuz insan tipleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Özet: Kur'ân-ı Kerîm'de 90. sûre olarak yer alan Beled Sûresi, 20 âyetten oluşan kısa bir sûre olmasına rağmen içerdiği konular kapsamlıdır. Bu tezde, sûrenin tefsiri ve onun ışığında olumlu ve olumsuz insan tipleri araştırılmaya çalışıldı. Araştırma, giriş, üç bölüm ve sonuçtan oluşmaktadır. Birinci bölümde Beled Sûresi hakkında genel bilgilere yer verilmiştir. Bu açıklamaları yaparken Kur'ân-ı Kerîm başta olmak üzere, sûre ile ilgili açıklama yapılan diğer eserlere başvurulmuştur. İkinci bölümde sûrede mevcut olan bazı kelime ve ıstılahlar izah edilmeye çalışılmıştır. Daha sonra mevcut olan Rivâyet ve Dirayet tefsirlerinden faydalanarak sûrenin tefsiri üzerinde durulmuştur. Üçüncü bölümde ise, sûre ışığında olumlu ve olumsuz insan tipleri araştırılmaya çalışılmıştır.
As the 90th surah of the Quran, Surah Al-Balad contains 20 ayats and despite the fact of its being a short surah, its topics are very comprehensive. In this study it was aimed to investigate the exegesis of the Surah Al-Balad and the positive and negative kinds of people in its light. This thesis consists of an entry, three chapters and a conclusion. In the first chapter there are given some general details about Surah Al-Balad. While doing these descriptions it was applied to other researches that have to do with this surah and particularly the Quran. In the second chapter it was aimed to explain some words and terminologies of the surah. Afterwards it was worked on the surah's exegesis by using diraya (rational) tafsirs and rivaya (narrative) tafsirs. As for the third chapter it was aimed to research the positive and negative types of people according to Surah Al-Balad.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2134
Koleksiyonlarda Görünür:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
446817.pdf3.38 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons