Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/18350
Title: Saccharomyces cerevisiae canlı maya kültürünün süt sığırlarında etki mekanizması ile süt verimi ve kompozisyonu üzerine etkisi
Other Titles: The effect of Saccharomyces cerevisiae live yeast culture on milk production and composition and its mode of action in dairy cattle
Authors: Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
Biricik, Hakan
Türkmen, İ.İsmet
Keywords: Saccharomyces cerevisiae
Etki mekanizması
Süt verimi
Süt sığırı
Mode of action
Milk production
Dairy cattle
Issue Date: 1998
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Biricik, H. ve Türkmen, İ.İ. (1998). “Saccharomyces cerevisiae canlı maya kültürünün süt sığırlarında etki mekanizması ile süt verimi ve kompozisyonu üzerine etkisi”. Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 17(1-2-3), 175-181.
Abstract: Saccharomyces cerevisiae isimli canlı maya kültürü doğal yollarla üretilen yem katkı maddelerinden birisidir ve özellikle süt sığırı rasyonlarında süt verimini artırmak amacıyla kullanımı gün geçtikçe artmaktadır. Hayvan besleme alanında yem katkı maddesi olarak kullanılan canlı maya kültürleri; maya (Saccharomyces cerevisiae) ve mayanın büyüme ortamı olan vasattan ibarettir. Ruminant rasyonlarına katılan Saccharomyces cerevisiae maya kültürleri toz formdadır. Saccharomyces cerevisiae canlı maya kültürünün etkilerini, rumen mikroflorasında yapmış olduğu değişiklikler ile gösterdiği ifade edilmektedir. Saccharomyces cerevisiae canlı maya kültürünün rumende etki mekanizması hakkında değişik görüşler ileri sürülmekle birlikte bu mekanizma tam olarak açıklanamamaktadır. Süt sığırlarında Saccharomyces cerevisiae'nın süt verimi ve kompozisyonu üzerine olan etkileriyle ilgili olarak da birbirlerinden çok farklı sonuçlarm alındığı görülmektedir.
Live yeast culture called as Saccharomyces cerevisiae is one of the feed additives produced naturally and especially added to in dairy cattle ration, its usage to improve milk production is recently increasing. In the field of animal nutrition, live yeast culture used as feed additive contains yeast (Saccharomyces cerevisiae) and a growth medium. Saccharomyces cerevisiae yeast cultures added to ruminant rations are powder form. The effects of Saccharomyces cerevisiae live yeast culture are described with the changes of rumen microflora which are done by it. There are different opinions about its mode of action in rumen. However, this mode of action can not be explained completely. There are also different results obtained from different studies on the milk production and composition in dairy cattle.
URI: http://hdl.handle.net/11452/18350
ISSN: 1301-3173
Appears in Collections:1998 Cilt 17 Sayı 1-2-3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
17_1_18.pdf1.84 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons