Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/18273
Başlık: Ayran üretim aşamalannda kritik kontrol noktalannın Saptanması
Diğer Başlıklar: Detection of critical control points during production stages of diluted yoghurt
Yazarlar: Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
Anar, Şahsene
Temelli, Seran
Anahtar kelimeler: Ayran
Diluted yoghurt (ayran)
Kritik kontrol noktaları
Critical control points
Yayın Tarihi: 3-Oca-1999
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Anar, Ş. ve Temelli, S. (2000). "Ayran üretim aşamalannda kritik kontrol noktalannın Saptanması" Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 19(3),19-22.
Özet: Bu çalışma ayran üretim aşamalarındaki kritik kontrol noktalarının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışmada 10 kontrol noktası aerob mezofil genel canlı, koliform bakteriler, enterobakteri, stafılokok-mikrokok, enterokok, E. coli, koagulaz pozitif stafilokok, küf ve maya yönünden incelenmiştir. Çalışma sonunda ayran üretiminde kullanılan starter kültürün en önemli kontaminasyon kaynağı olduğu, tank giriş çıkışındaki boruların, ambalaj malzemesinin ve işletme havasının kritik kontrol noktalarını oluşturdu
This study was carried out to detect critica! control points during the production stages of diluted yoghurt. Aerob mesophilic viable count, coliform bacteria, enterobacter, staphylococci-micrococci, enterococci, colagulase positive staphylococci, E. coli, yeast and moulds were checked out in 10 control points. The most important contamination source was the starter culture used in fermentation. And followed by the pipes before and after the tank, the package tools (bottles) and the circulating air in the plain.
URI: http://hdl.handle.net/11452/18273
ISSN: 1301-3173
Koleksiyonlarda Görünür:2000 Cilt 19 Sayı 3

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
19_3_4.pdf1.5 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons