Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/18167
Title: Farklı miktarlarda e vitamini ilave edilmiş yemlerle beslenen alabalıklarda (oncorhyncus mykiss) bazı kan parametreleri
Other Titles: Some blood parameters in rainbow trouts (oncorhynchus mykiss) fed with different levels of vitamin e added rations
Authors: Bilgüven, Murat
Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi/Fizyoloji Anabilim Dalı.
Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Zootekni Bölümü.
Cengiz, Fahrünisa
Aydın, Cenk
Galip, Nurten
Yaman, Kemalettin
Keywords: Hematokrit
Glutatyon
Glikoz
Protein
Alabalık
Haematocrit
Glutathione
Glucose
Protein
Rainbow trouts
Issue Date: 1999
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Cengiz, F. vd. (1999). ''Farklı miktarlarda e vitamini ilave edilmiş yemlerle beslenen alabalıklarda (oncorhyncus mykiss) bazı kan parametreleri''. Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 18(1-2), 29-36.
Abstract: Araştırma üreme döneminde olan 30 adet erkek, 21 adet dişi 3 yaşlı anaç alabalık üzerinde yürütüldü. Erkek ve dişi alabalıklar bir kontrol iki deneme olmak üzere üç gruba ayrıldı. Deneme gruplarındaki alabalıkların yemlerine 100 ve 150 mg/kg düzeyinde E vitamini ilave edildi. Yetmiş gün süreyle bu şekilde beslenen balıklardan solungaç venasından kan 6rnekleri alındı. Alınan kan örnekleri hematokrit (PCV), hemoglobin (Hb), alyuvar (RBC), glutatyon (GSH), glikoz ve total protein değerleri yönünden incelendi. Dişilerde deneme gruplarındaki glikoz değerleri sırasıyla 170. 71:1:20.24, 170.00:t10.0 mg/di olarak kontrol grubuna göre (1 14.2:t6. 77 mg/dl) P<0.05 düzeyinde yüksek bulundu. Erkeklerde ise deneme II grubundaki glutatyon değeri (90.89:t3.31 mg/dl alyuvar), kontrol grubuna göre (1 24.11:t5.99 mg/dl) P<0.01 düzeyinde düşük, hemoglobin değeri II. deneme grubunda (9.37 g/100 ml) diğer gruplara göre (12.95:i.0.99, 13.15:i.0.9g/100ml) P<0.01 düzeyinde düşük bulundu.
This study was carried out on thirty male and twenty one female (3 years old) parent rainbow trouts. Male and female rainbow trouts were divided into 3 groups; control, treatment I, ll. Treatment I and Ii groups animals were fed with rations added 100, 150 mg/kg Vitamin E respectively. At the end of the experiments (70th day) blood samples were collected from gil veins. Blood samples were examined for haematocrit (PCV), haemoglobin (Hb), red blood cell (RBC), glutathione (GSH), glucose and total protein values. Mean glucose values of treatment I, and ll group animals (fe ma/e) 170. 71 r20. 24, 170r1 O. O mg/dl, were found to be statistically higher (P<0.05) than that of control group values: 114.2I6. 77 mg. In the experimental group II (male) glutathione !evels (90.89r 3.31 mg/dl) were lower than that of control group values (J 24.11 r 5. 99 mg/d/) P<0. 01: haemoglobin values were also found to be tower (9. 3 7 g/100 ml) than that of other groups (1 2.95:t0. 99, 13.151.0.9 g/100 ml) P<0.01.
URI: http://hdl.handle.net/11452/18167
ISSN: 1301-3173
Appears in Collections:1999 Cilt 18 Sayı 1-2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
18_1-2_4.pdf1.92 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons