Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/17880
Title: Besi sığırlarında besleme ve urolithiasis olguları arasmdaki ilişkiler
Other Titles: The relationship with feeding and urolithiasis in fattening bulls
Authors: Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
Mert, Nihat
Çetin, Meltem
Sönmez, Gürsel
Tayar, Mustafa
Mısırlıoğlu, Deniz
Oğan, Canan
Özbilgin, Selda
Keywords: Fattening bull's
Urolithiasis
Urinary stone
Besi sığırları
Issue Date: 1992
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Mert, N. vd. (1992)."Besi sığırlarında besleme ve urolithiasis olguları arasmdaki ilişkiler". Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 11(1),91-99.
Abstract: U. Ü. Veteriner Faküilesi Pilot Besi Ünitesinde konsantre yemle beslenen 15 adet erkek esmer ırkı besi sığırlannda, böbrek taşı oluşumlan gözlendi. 8 ay süre ile yapılan besi sonunda kesilen hayvanlarda makros kopik ve histopatolojik olarak böbrek ve sidik kesesi muayene edilirken, bu hayvanlarda idrann kimyasal bileşimi ve taşinan içerigi incelendi. içtikleri suyun detaylı olarak analizi yapıldı. Saptanan taş oluşumunun kış aylarında içeren besi süresinde konsantre yemden kaynaklandığı saptandı.
The külney stone fonnations were observed in 15 young fattening bulls, which were fed with concantrated feed in Uludag University Veterinary Educational and Research fann. At the end of feeding period for eight months, kidneys and vesica urinaries samples were examined macroscopically and histopatologically of slaughtered animals. Chemical compositions of urine and stones were also analyzed. Drinking water was analyzed in details. lt was concluded that stone fonnation was as a result of feeding of anima/s with concantrated feed.
URI: http://hdl.handle.net/11452/17880
Appears in Collections:1992 Cilt 11 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11_1_9.pdf1.7 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons