Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/16674
Title: Türkiye'de ilkokullardaki fen programlarında değişme ve gelişmeler
Other Titles: The progress and development of the elemantary school physical sciences curriculum in Turkey
Authors: Uludağ Üniversitesi/Eğitim Yükseokulu.
Altun, Murat
Keywords: İlköğretim fen programı
Elemantary School Physical Sciences Curriculum
Fizik
Kimya
Tabiat bilgisi
Issue Date: 1991
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Altun, M. (1991). "Türkiye'de ilkokullardaki fen programlarında değişme ve gelişmeler". Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 93-103.
Abstract: Bu çalışmada ülkemiz ilkokullarının Fen Bilgisi programlarında son elli yıldaki gelişme ve değişmeler incelenmiş, birleştirilmiş fen programları tanıtıl­mış ve programların geliştirilmesi hususunda bir takım tedbirler önerilmiştir .
The progress and development of the Elemantary School Physical Sciences Curriculum has been studied and same suggestions have been given in this paper.
URI: http://hdl.handle.net/11452/16674
ISSN: 2667-6788
Appears in Collections:1991 Cilt 6 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6_1_14.pdf2.23 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.