Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1652
Title: Bursa-Uludağ Üniversitesi kampüs alanında protostelid grubu organizmaların varlık ve dağılımları üzerine çalışmalar
Other Titles: The studies on distribition and presence of protostelid group organisms from Bursa-Uludag University campus area
Authors: Ergül, C. Cem
Gül, Neslihan
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Bursa
Uludağ Üniversitesi
Protosteliomycet
Mycetezoa
Uludag University
Protosteliomycetes
Mycetezoa
Issue Date: 29-May-2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Gül, N. (2014). Bursa-Uludağ Üniversitesi kampüs alanında protostelid grubu organizmaların varlık ve dağılımları üzerine çalışmalar. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırma Protosteliomycet üyelerinin Türkiye'deki varlık ve dağılımlarına yönelik yapılan ilk çalışma özelliğinde olup, Mayıs 2010 - Mayıs 2011 ayları arasında, Bursa ilinde Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüs alanında belirlenen 9 lokasyondan toplanan substratlardan oluşturulan primer izolasyon petrileri üzerinde gerçekleştirilmiştir. Klimatik yönden Akdeniz geçiş iklim özelliklerini gösteren bu alanda 11 Protosteliomycet taxonu tespiti yapılmıştır. Bu taxonlar; Cavostelium apophysatum L. S. Olive 1965, Ceratiomyxella tahitiensis L. S. Olive & Stoianovitch 1971, Echinosteliopsis oligospora D. J. Reinhardt & L. S. Olive 1967, Echinostelium bisporum (L. S. Olive & Stoianovitch) K. D. Whitney & L. S. Olive 1982, Nematostelium ovatum L. S. Olive & Stoianovitch 1970, Protosporangium bisporum L. S. Olive & Stoianovitch 1972, Protostelium mycophaga L. S. Olive & Stoianovitch 1960, Schizoplasmodiopsis amoeboidea L. S. Olive & K. D. Whitney 1982, Schizoplasmodiopsis pseudoendospora L. S. Olive, M. Martin. & Stoianovitch 1967, Schizoplasmodiopsis vulgare L. S. Olive & Stoianovitch 1976 ve Soliformovum irregularis (L. S. Olive & Stoianovitch) Spiegel 1994 olup tümü Türkiye yeni kaydıdır.
This research is the first report of Protosteliomycetes members on presence of Turkey. It was carried out on primer isolation plates which are formed from collected substrates from 9 locations in Gorukle Campus of Uludag University in Bursa between the months of May 2010 and May 2011. 11 Protosteliomycetes taxon have been detected in this zone which shows climatic transitional characteristics of the Mediterranean climate. This taxa are, Cavostelium apophysatum L. S. Olive 1965, Ceratiomyxella tahitiensis L. S. Olive & Stoianovitch 1971, Echinosteliopsis oligospora D. J. Reinhardt & L. S. Olive 1967, Echinostelium bisporum (L. S. Olive & Stoianovitch) K. D. Whitney& L. S. Olive 1982, Nematostelium ovatum L. S. Olive&Stoianovitch 1970, Protosporangium bisporum L. S. Olive & Stoianovitch 1972, Protostelium mycophaga L. S. Olive & Stoianovitch 1960, Schizoplasmodiopsis amoeboidea L. S. Olive & K. D. Whitney 1982, Schizoplasmodiopsis pseudoendospora L. S. Olive, M. Martin. & Stoianovitch 1967, Schizoplasmodiopsis vulgare L. S. Olive & Stoianovitch 1976 and Soliformovum irregularis (L. S. Olive&Stoianovitch) Spiegel 1994; all of new records for Turkey.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1652
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
373830.pdf20.89 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons