Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/16225
Title: Bir semantik analiz denemesi: Kur'ân’da ‘kalp’ kavramı
Other Titles: An essay of a semantic analysis: The concept of ‘heart’ ın the Quran
Authors: Çalık, Fatma
Keywords: Semantik
Tefsir
Kalp
Değişim
Semantic
Tafsir
Heart
Change
Issue Date: 2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çalık, F. (2011). "Bir semantik analiz denemesi: Kur'ân’da ‘kalp’ kavramı". Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 20(2), 167-190.
Abstract: “Kavram tefsiri ve semantik analiz yöntemi” son dönemde, Kur'ân’ı doğru bir şekilde anlamanın ve anlamlandırmanın en sıhhatli yöntemlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Bu tefsir yöntemi aracılığıyla kelimenin tarihsel gelişimi takip edilmekte ve esas (kök) anlam ile kelimenin tarihî süreç içinde kazandığı izafî anlamlar belirlenmektedir. Kur'ân’ın odak kavramlarından biri olan kalp, insanın zihnî, hissî ve de ahlakî tüm varlık boyutlarını içine alan bir kavramdır. Bu makalede, kalp kavramıyla ilgili bir semantik analiz denemesi yapılacak, kavramın kök ve izafî anlamlarının belirlenmesinden sonra Kur'ân’daki tanımı ve sahip olduğu anlam sahası ortaya konulmaya çalışılacaktır.
In recent periods, ‘The concept interpretation and semantic analysis method’ have been accepted that one of the best methods of tafsir of the Quran. Whereby this tafsir method, historical growing of the word is followed and root meaning and relative meanings which the word gein in historical process are come out. The heart which is one of the focus terms of the Quran is a term which includes entire dimensions of being; mental, sentimental and moral. In this article, an essay of semantic analysis will be done and tried to come out definition of the the term which in the Quran and of its significance area, after the root meaning and relative meanings of the term are come out
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/143636
http://hdl.handle.net/11452/16225
ISSN: 1301-3394
Appears in Collections:2011 Cilt 20 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20_2_8.pdf676.88 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons