Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/14797
Title: Dünya ekonomisinde Çin'in yeri ve Türkiye ile ticari ilişkileri
Other Titles: The position of China in the world economy and trade relations with Turkey
Authors: Arslanoğlu, Mehmet
Çetin, Çağla
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı.
Keywords: Çin ekonomisi
İhracat
Ekonomik reform
Dış ticaret
İthalat
Dış açık
China economy
Import
Economic reform
Foreign trade
Export
Foreing deficit
Issue Date: 27-Feb-2020
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Çetin, Ç. (2020). Dünya ekonomisinde Çin'in yeri ve Türkiye ile ticari ilişkileri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Dünya ekonomisinde önemli bir yere ulaşan Çin’in elde ettiği ekonomik başarının arkasındaki en önemli faktör, ihracatını çok kısa sürede hızla artırması olmuştur. Çin 1979 yılı sonrasında planlama mekanizması ikinci plana bırakarak, piyasa ekonomisine geçişe yönelik olarak önemli reformlar hayata geçirmiştir. Bu reformlarla Çin, tarım sektöründe, devlet ve özel işletmelerde, yabancı yatırımlarda, döviz kuru ve sermaye piyasası gibi alanlarda piyasa ekonomisine geçmek amacıyla önemli dönüşümler gerçekleştirmiştir. Bu reformların sonucu olarak, elde ettiği ticaret hacmiyle dünyanın ikinci büyük ekonomisi haline gelmiştir. Çin’le aynı dönemde dışa açılmaya başlayan Türkiye’nin, Çin ile ticari ilişkileri zaman içinde hızla artmış, ancak Türkiye’nin Çin ile olan dış ticaretinde büyük açıklar vermesiyle sonuçlanmıştır.
The most important factor behind the economic success achieved by China, which has reached an important place in the world economy, is that it has increased its exports rapidly in a very short time. After leaving the planning mechanism to the forefront after China in 1979, China implemented important reforms for transition to the market economy. With these reforms, China has made significant transformations in the agricultural sector, in state and private enterprises, in foreign investments, in areas such as the exchange rate and the capital market, in order to move to the market economy. As a result of these reforms, it has become the second largest economy in the world with its trade volume. The same period in Turkey with China began to open to the outside, it has increased rapidly over time, trade relations with China, but has resulted in Turkey's largest foreign trade deficit to China.
URI: http://hdl.handle.net/11452/14797
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
cagla_cetin.pdf2.73 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons