Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/13720
Title: Ochratoxin a levels in different types of bread and flour
Other Titles: Farklı tip ekmek ve unlarda okaratoksin a düzeyleri
Authors: Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Cengiz, Murat
Oruç, H. Hüseyin
Uzunoğlu, İlknur
Sonal, Songül
Keywords: Ochratoxin A
Okratoksin A
Flour
Bread
Un
Ekmek
Issue Date: 19-Feb-2007
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Cengiz, M. vd. (2007). "Ochratoxin a levels in different types of bread and flour". Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 26(1-2), 7-10.
Abstract: Ochratoxin A (OTA) levels were determined in 132 different types of flour and bread (34 white flour, 14 wholemeal flour, 10 corn flour, 36 white bread, 28 wholemeal bread and 10 corn breads). The samples were collected from different bakers and markets in Bursa, Turkey and some unities of Turkish Army between February 2005 and May 2006 for analyses. OTA concentrations were determined by competitive enzyme-linked immunoabsorbent assay (ELISA) technique. Among the samples, highest mean concentration was detected in wholemeal flour samples as 9.30 µg/kg. OTA has been determined in 110 samples (83%). In 92 (70 %) of the samples the toxin levels were exceeded maximum tolerable limits (3 µg/kg). These findings indicate that flour and breads may have potential risk for the public health.
Bu çalışmada, 132 adet farklı tip un ve ekmek örneğindeki (34 beyaz un, 14 kepekli un, 10 mısır unu, 36 beyaz ekmek, 28 kepek ekmeği ve 10 mısır ekmeği) okratoksin A (OTA) düzeyleri belirlenmiştir. Örnekler, Bursa’daki farklı fırın ve marketler ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin farklı birliklerinden, Şubat 2005-Mayıs 2006 tarihleri arasında toplanmıştır. Örneklerdeki OTA düzeyleri ELISA tekniği ile tespit edilmiştir. Örnekler arasında en yüksek değer 9.30 µg/kg olarak kepek ununda saptanmıştır. Örneklerin %83’nde (110 örnek) OTA tespit edilmiş ve %70’nde (92 örnek) toksin düzeylerinin tolerans limitinin (3 µg/kg) üzerinde olduğu belirlenmiştir. Un ve ekmek örneklerinde tespit edilen OTA miktarları, halk sağlı açısından risk oluşturabilecek düzeylerdedir.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/144466
http://hdl.handle.net/11452/13720
ISSN: 1301-3173
Appears in Collections:2007 Cilt 26 Sayı 1-2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
26_1-2_2.pdf181.45 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons