Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1279
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKılavuz, Ahmet Saim-
dc.contributor.authorFejza, Behar-
dc.date.accessioned2019-10-31T21:21:22Z-
dc.date.available2019-10-31T21:21:22Z-
dc.date.issued2018-04-03-
dc.identifier.citationFejza, B. (2018). Kosova'da Matüridilik Sherif Ahmeti Örneği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/1279-
dc.description.abstractBu çalışmada ''Kosova'da Matüridilik Sherif Ahmeti Örneği'' konusu ele alınıp incelenmeye çalışılmıştır. Çalışma giriş, iki bölümden ve sonuçtan oluşmaktadır. Girişte çalışmanın önemi, kullanılan yöntem ve amaçları belirtilmiştir. Birinci bölümde Arnavut halkının eski çağlardan günümüze kadarki tarihi ana hatlarıyla anlatılmaya çalışılmıştır. Ayrıca bu bölümde Kosova tarihi, coğrafya ile Sherif Ahmeti'nin yaşadığı bölge ve dönem gibi konulara yer verilmiştir. İkinci bölümde ise Kosova'da 20. yüzyılda yaşamış olan Sherif Ahmeti'nin itikadî görüşlerine yer verilmiştir. Yapılan incelemelerin sonunda yukarıda zikredilen müellifin ortaya koyduğu eseriyle ve sarf ettiği mücadelesiyle Kosova müslüman halkına din, kültür ve medeniyet adına büyük hizmetlerde bulunduğu tesbiti yapılmıştır.tr_TR
dc.description.abstractThe topic is Maturidism in Kosova, the example of Sherif Ahmet. The theme consists of the entrance, the two parts and the end. The entrance of the topic it is aabout the importance, th method and subject's purpose. İn the fisrt part is treated the history of the Albanian people from ancient time tu nowdays, then the geography of Kosovo and the time and region that lived Sherif Ahmeti. Than in the second part are treated the opinions about Sherif Ahmeti's faith (belief). After all the research think that with his actions the author has affected a lot in Kosovo in cultural and regligional aspect and for the civilization.en_US
dc.format.extentX, 95 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectKosovatr_TR
dc.subjectKosovoen_US
dc.titleKosova'da Matüridilik Sherif Ahmeti Örneğitr_TR
dc.title.alternativeThe topic is Maturidism in Kosova, the example of Sherif Ahmeten_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Kelam Bilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
503288.pdf3.67 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons