Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/1279
Başlık: Kosova'da Matüridilik Sherif Ahmeti Örneği
Diğer Başlıklar: The topic is Maturidism in Kosova, the example of Sherif Ahmet
Yazarlar: Kılavuz, Ahmet Saim
Fejza, Behar
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Kelam Bilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Kosova
Kosovo
Yayın Tarihi: 3-Nis-2018
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Fejza, B. (2018). Kosova'da Matüridilik Sherif Ahmeti Örneği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Özet: Bu çalışmada ''Kosova'da Matüridilik Sherif Ahmeti Örneği'' konusu ele alınıp incelenmeye çalışılmıştır. Çalışma giriş, iki bölümden ve sonuçtan oluşmaktadır. Girişte çalışmanın önemi, kullanılan yöntem ve amaçları belirtilmiştir. Birinci bölümde Arnavut halkının eski çağlardan günümüze kadarki tarihi ana hatlarıyla anlatılmaya çalışılmıştır. Ayrıca bu bölümde Kosova tarihi, coğrafya ile Sherif Ahmeti'nin yaşadığı bölge ve dönem gibi konulara yer verilmiştir. İkinci bölümde ise Kosova'da 20. yüzyılda yaşamış olan Sherif Ahmeti'nin itikadî görüşlerine yer verilmiştir. Yapılan incelemelerin sonunda yukarıda zikredilen müellifin ortaya koyduğu eseriyle ve sarf ettiği mücadelesiyle Kosova müslüman halkına din, kültür ve medeniyet adına büyük hizmetlerde bulunduğu tesbiti yapılmıştır.
The topic is Maturidism in Kosova, the example of Sherif Ahmet. The theme consists of the entrance, the two parts and the end. The entrance of the topic it is aabout the importance, th method and subject's purpose. İn the fisrt part is treated the history of the Albanian people from ancient time tu nowdays, then the geography of Kosovo and the time and region that lived Sherif Ahmeti. Than in the second part are treated the opinions about Sherif Ahmeti's faith (belief). After all the research think that with his actions the author has affected a lot in Kosovo in cultural and regligional aspect and for the civilization.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1279
Koleksiyonlarda Görünür:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
503288.pdf3.67 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons