Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1279
Title: Kosova'da Matüridilik Sherif Ahmeti Örneği
Other Titles: The topic is Maturidism in Kosova, the example of Sherif Ahmet
Authors: Kılavuz, Ahmet Saim
Fejza, Behar
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Kelam Bilim Dalı.
Keywords: Kosova
Kosovo
Issue Date: 3-Apr-2018
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Fejza, B. (2018). Kosova'da Matüridilik Sherif Ahmeti Örneği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada ''Kosova'da Matüridilik Sherif Ahmeti Örneği'' konusu ele alınıp incelenmeye çalışılmıştır. Çalışma giriş, iki bölümden ve sonuçtan oluşmaktadır. Girişte çalışmanın önemi, kullanılan yöntem ve amaçları belirtilmiştir. Birinci bölümde Arnavut halkının eski çağlardan günümüze kadarki tarihi ana hatlarıyla anlatılmaya çalışılmıştır. Ayrıca bu bölümde Kosova tarihi, coğrafya ile Sherif Ahmeti'nin yaşadığı bölge ve dönem gibi konulara yer verilmiştir. İkinci bölümde ise Kosova'da 20. yüzyılda yaşamış olan Sherif Ahmeti'nin itikadî görüşlerine yer verilmiştir. Yapılan incelemelerin sonunda yukarıda zikredilen müellifin ortaya koyduğu eseriyle ve sarf ettiği mücadelesiyle Kosova müslüman halkına din, kültür ve medeniyet adına büyük hizmetlerde bulunduğu tesbiti yapılmıştır.
The topic is Maturidism in Kosova, the example of Sherif Ahmet. The theme consists of the entrance, the two parts and the end. The entrance of the topic it is aabout the importance, th method and subject's purpose. İn the fisrt part is treated the history of the Albanian people from ancient time tu nowdays, then the geography of Kosovo and the time and region that lived Sherif Ahmeti. Than in the second part are treated the opinions about Sherif Ahmeti's faith (belief). After all the research think that with his actions the author has affected a lot in Kosovo in cultural and regligional aspect and for the civilization.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1279
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
503288.pdf3.67 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons