Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11798
Title: Kendisi ve tersi yalınkat fonksiyonların katsayı problemleri
Other Titles: Coefficient problems of bi-univalent functions
Authors: Tokgöz, Sibel Yalçın
Altınkaya, Şahsene
Bursa Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Matematik Anabilim Dalı.
0000-0002-7950-8450
Keywords: Faber polinomlurı
Bi-univalent functions
Hankel determinantı
Katsayı eşitsizlikleri
Kendisi ve tersi yalınkat fonksiyonlar
Yalınkat fonksiyonlar
Yıldızıl ve konveks fonksiyonlar
Coefficient inequalities
Faber polynomials
Hankel determinant
Starlike and convex functions
Univalent functions
Issue Date: 2020
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Altınkaya, Ş. (2019). Kendisi ve tersi yalınkat fonksiyonların katsayı problemleri. Yayınlanmamış doktora tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu tez çalışması dört bölümden olunmaktadır. Birinci bölüm giriş bölümüdür. ikinci bölümde; karmaşık analizin temelini oluşturan, çalışmanın ilerideki bölümlerimle kullanılacak olan bazı tanımlar ve teoremler verilmiştir. Üçüncü bölümde: kendisi ve tersi yalınkat fonksiyonların yeni alt sınıfları tanımlanmış ve çalışılmıştır. Bu sınıflara ait fonksiyonlar için katsayı tahminleri, Fekete-Szegö eşitsizlikleri ve Hankel determinant sınırları elde edilmiştir. Dördüncü bölümde: elde edilen sonuçlar değerlendirilmiştir.
This thesis consists of four chapters. The first chapter is the introduction section. In the second chapter; some of the definitions and theorems that will be used in the later sections of the thesis. which form the basis of complex analysis. are given. In the third chapter; new subclasses of bi-univalent functions have been introduced and studied. Coefficient estimates. Fekete-Szegö inequalities and Hankel determinant boundaries are obtained for functions belonging to these classes. In the fourth chapter; all obtained results are discussed.
URI: http://hdl.handle.net/11452/11798
Appears in Collections:Fen Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
617322.pdf574.09 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons