Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11298
Title: Derin ögrenme tabanlı nesne takibi
Other Titles: Deep learning based object detection
Authors: Dirik, Ahmet Emir
Başarır, Bilen
Bursa Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı.
0000-0002-6459
0000-0002-6200-1717
Keywords: Evrişimsel aglar
CNN
Deep learning
Derin ögrenme
SSD
Nesne tanıma
Adım motoru
Arduino
Object detection
Step motor
Issue Date: 18-Sep-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Başarır, B. (2019). Derin ögrenme tabanlı nesne takibi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu tezde, derin ögrenme tabanlı SSD (Single Shot Multibox Detector) algoritmasını kullanarak, hareket eden kisileri takip eden ve bir lazer isaretçi ile hareket eden kisiye nisan alan bir sistemin tasarlanması ve gerçeklenmesi amaçlanmaktadır. SSD yöntemi nesne tespit konusunda literatürdeki en basarılı yöntemlerden biridir. Gelistirilen sistemin nisangahının yatay ve dikey hareketleri 2 adet adım motoru ile kontrol edilmektedir. Gelistirilen sistemim performansı ve isabetli vurus istatistikleri deneysel testlerle ölçülmüstür. Bulunan sonuçlar gerçek zamanlı olarak bilgisayar ortamında kaydedilerek akabinde sonuçlar istatistik olarak yorumlanmıstır.
In this thesis, using deep learning based SSD (Single Shot Multibox Detector) algorithm, it is aimed to design and implement a system that follows and aims the moving people a laser pointer. SSD method is one of the most successful methods of object detection in the literature. The horizontal and vertical movements of the developed system are controlled by 2 step motors. Improved system performance and accurate hit statistics were measured by experimental tests. The results were recorded in real time in a computer environment and interpreted as statistically.
URI: http://hdl.handle.net/11452/11298
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
595879.pdf36.38 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons