Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10957
Title: Bacillus cereus'un saflaştırılması, mikrobiyolojik ve biyokimyasal özelliklerinin incelenmesi
Other Titles: Investigation of Bacillus cereus; purification, microbiological and biochemical properties
Authors: Ergül, C. Cem
Türkel, Sezai
Turan, Duygu
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: B.cereus
Food analyze
Bacteri izolation
Spice
Contamination
Food poisoning
Bakteri izolasyonu
Gıda analizi
Baharat
Kontaminasyon
Gıda zehirlenmesi
Issue Date: 2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Turan, D. (2016). Bacillus cereus'un saflaştırılması, mikrobiyolojik ve biyokimyasal özelliklerinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, Bacillus türlerinin baharatlardaki ve topraktaki varlığının belirlenmesi, mikrobiyolojik ve biyokimyasal özelliklerinin incelenmesi amacıyla marketlerde ambalajlı olarak satılan farklı markalardan alınan Piper nigrum (karabiber), Capsicum annuum (tatlı-acı kırmızı biber), Zingiber officinale (zencefil), Cuminum cyminum (kimyon), Ocimum basilicum (fesleğen), Thymus vulgaris (kekik), Salvia officinalis (adaçayı), Mentha piperita (nane), Origanum majorona (mercanköşk), Laurus nobilis (defne), karışık pizza baharatı ve hazır halde bulunan toprak preparatı incelenmiştir. Baharat örneklerinin petrilere ekimi sonucunda petrilerde bazı Bacillus türleri gözlenmiştir. Petrilerde yaygın olarak B. cereus kolonilerinin gözlenmesinin yanısıra sarı renkli, parlak ve sulu koloniler kaydedilmiştir. B. cereus'un yanısıra diğer Bacillus türlerinin de toksisitelerini belirlemek amacıyla farklı bir materyal olarak hazır toprak preparatları incelenmiştir. İncelenen toprak preparatlarından hazır olarak temin edilen DNA solusyonlarında toksisiteye neden olan genlerin varlığı araştırılmıştır. B. cereus ve B. thuringiensis'den izole edildiği bilinen ve Bialystok Üniversitesi Mikrobiyoloji laboratuarına hazır olarak getirilerek kullanılan DNA solüsyonlarında Hbl, Nhe ve Cry genlerinin varlığının olup olmadığı saptanmıştır.
In this study, in order to determine the presence of Bacillus types in some spices and soil, sold as packaged in the market from different brands Piper nigrum (black pepper), Capsicum annuum (sweet and hot red pepper), Zingiber officinale (ginger), Cuminum cyminum (cumin), Ocimum basilicum (basil), Thymus vulgaris (thyme), Salvia officinalis (sage), Mentha piperita (mint), Origanum Majorona (marjoram), Laurus nobilis (bay), mixed pizza spices and ready soil preparation were examined. In the result, in the spices that were planted in the petries were obtained some Bacillus species. Widely, Bacillus cereus was observed. Besides of these colonies, yellow-colored, bright and wet colonies were recorded. As a different material, prepared soil sample was used for determine the toxicity of B. cereus and other Bacillus species. In ready DNA solutions that were obtained from the soil samples were examined, the presence of the genes which causes to toxicicity were researched. The presence of Hbl, Nhe and Cry genes was observed in these ready DNA solutions.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10957
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
459156.pdf1.01 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons