Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1077
Title: 4-boyutlu Öklid uzayındaki yüzeylerin Grassmann görüntüleri
Other Titles: Grassmann image of surfaces in 4-dimensional Euclidean space
Authors: Arslan, Kadri
Demirbaş, Eray
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Matematik Anabilim Dalı.
Keywords: Grassmann manifoldu
Yüzeylerin grassmann görüntüleri
Grassmann manifolds
Grassmann image of surfaces
Issue Date: 2018
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Demirbaş, E. (2018). 4-boyutlu Öklid uzayındaki yüzeylerin Grassmann görüntüleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmanın amacı R^4 deki yüzeylerin Grassmann görüntüleri ile ilgili sonuçları vermektir. Bu tez üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm giriş bölümüdür. İkinci bölümde sonraki bölümde kullanılacak olan temel kavramlar verilmiştir. Üçüncü bölümde R^4 deki rotasyon yüzeyleri, Aminov yüzeyi, tensör çarpım yüzeylerinin Grassmann görüntüleri ve bu yüzeylerin çarpım manifoldu üzerinde yatması için gerek ve yeter koşullar verilmiştir.
The aim of this thesis is to give the results of the Grassmann images of surfaces in R^4. This thesis consist of three chapters. First chapter is introduction. Second chapter consist of some basic definitions which will be use in the other chapters. In the third chapter of rotation surfaces in R^4, Aminov surface, Grassmann images of tensor product surfaces and the surfaces are given the necessary and sufficient conditions to lay on the product manifold.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1077
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
521244.pdf1.4 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons