Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10673
Title: Hedef tanıma algoritmaları ve bir DSP kartı üzerinde gerçeklenmesi
Other Titles: Target recognition algorithms and their implementations on a DSP card
Authors: Yılmaz, Ersen
Kılıkçıer, Çağlar
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Hedef tanıma
DVM
İmge eşikleme
PSO
Target recognition
SVM
Image thresholding
Issue Date: 2012
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kılıkçıer, Ç. (2012). Hedef tanıma algoritmaları ve bir DSP kartı üzerinde gerçeklenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu tez çalışmasında hedef tanıma problemi ele alınmıştır. Literatürde yer alan güncel hedef tanıma yöntemleri incelenmiş ve örnek bir hedef tanıma probleminin çözümü sunulmuştur. Örnek hedef tanıma problemi olarak araç içi kamera tarafından alınan görüntülerdeki trafik ışıklarının tanınması problemi seçilmiş ve DVM aracılığı ile çözümü gerçekleştirilmiştir.
In this thesis, target recognition problem is discussed. Current methods in the literature for the target recognition were investigated and a solution of an example problem in target recognition is presented. Traffic light recognition from the in-car cam images is chosen as an example problem and a solution of this problem is realized with SVM.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10673
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
329388.pdf3.97 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons