Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10257
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.date.accessioned2020-03-25T12:09:39Z-
dc.date.available2020-03-25T12:09:39Z-
dc.date.issued2001-04-01-
dc.identifier.citationBulunuz, N. ve Ergül, R. (2001). "Öğretmen adaylarının fen öğretiminde matematik bilgiyi ve laboratuvar ölçüm araçlarını kullanmalarında kendilerine olan güvenlerini belirleme üzerine bir inceleme". Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 65-71.tr_TR
dc.identifier.issn2667-6788-
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/153170-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/10257-
dc.description.abstractBu çalışma Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı 3. Sınıf öğrencilerinin fen öğretiminde matematik bilgiyi ve lâboratuar ölçüm araçlarını kullanmada kendilerine olan güvenlerini ölçmek amacı ile yapılmıştır. Yapılan incelemede, genel olarak öğretmen adaylarının matematik dersine olan ilgilerinin fazla olmamasına karşın, matematik ve fen derslerini birbirinden bağımsız düşünemedikleri, lâboratuar ölçüm araçlarını kullanmada kendilerine güvendikleri tespit edilmiştir. İstatistiksel çalışmalar göstermiştir ki; metre, dereceli silindir, termometre ve terazinin kullanımında kendine güvenen öğretmen adayı bu ölçüm araçları ile toplanan verileri gruplamak ve grafik çizmek konusunda kendine güvenmemektedir.tr_TR
dc.description.abstractThis study is conducted at Uludağ University Elementary School Department by 3rd grade students to measure their confidence for using mathematic knowledge and data collection tools in laboratory. Study result showed that, generally preservice elementary teachers not interested in mathematics course. On the other hand, they don’t think mathematic and science course independently and also their confidence to use data collection tools is high. Statistical analysis represent that they are confident to use data collection tools such as meter, graduated cylinder, termometer, balance etc... However, they are not confident to organize data, make connections, see relationships among data, and show the relation on graph.en_US
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectLaboratuvar ölçüm araçlarıtr_TR
dc.subjectVeri düzenleme ve değerlendirmetr_TR
dc.subjectGüventr_TR
dc.subjectLaboratory toolsen_US
dc.subjectData collect and evaluateden_US
dc.subjectConfidenceen_US
dc.titleÖğretmen adaylarının fen öğretiminde matematik bilgiyi ve laboratuvar ölçüm araçlarını kullanmalarında kendilerine olan güvenlerini belirleme üzerine bir incelemetr_TR
dc.title.alternativeAn investigation on to determine the confidence of pre-service teachers using the mathematical knowledge and measuring tools in science teachingen_US
dc.typeArticleen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergitr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/İlköğretim Bölümü.tr_TR
dc.identifier.startpage65tr_TR
dc.identifier.endpage71tr_TR
dc.identifier.volume14tr_TR
dc.identifier.issue1tr_TR
dc.relation.journalUludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi / Journal of Uludag University Faculty of Educationtr_TR
dc.contributor.buuauthorBulunuz, Nermin-
dc.contributor.buuauthorErgül, Remziye-
Appears in Collections:2001 Cilt 14 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
14_1_6.pdf168.72 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons