Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9541
Title: Diferensiyel operatör yardımıyla tanımlanan analitik yalınkat fonksiyon sınıfları
Other Titles: Classes of analytic univalent function defined by differential operators
Authors: Yalçın, Sibel
Kara, Yeliz
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Matematik Anabilim Dalı.
Keywords: Analitik fonksiyonlar
Distorsiyon
Hadamard çarpımları
Katsayı eşitsizliği
Negatif katsayılı analitik fonksiyonlar
Ünivalent fonksiyonlar
Analytic functions
Distortion
Hadamard products
Coefficient inequality
Negative coefficient analytic functions
Univalent functions
Issue Date: 17-Feb-2012
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kara, Y. (2012). Diferensiyel operatör yardımıyla tanımlanan analitik yalınkat fonksiyon sınıfları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde; çalışmanın ilerleyen kısımlarında kullanılacak olan bazı temel kavramlar ve teoremler verilmiştir. İkinci bölümde; E={z:|z|<1} olmak üzere E de analitik ve yalınkat (ünivalent), f(0)=f^' (0)-1=0 şeklinde normalize edilmiş fonksiyonların oluşturduğu S sınıfı ve onun alt sınıfları olan yıldızıl ve konveks fonksiyon sınıflarının temel özellikleri verildi. Ayrıca E^*={z:|z|>1} da analitik, ünivalent fonksiyonlar için alan teoremi ve bu teorem yardımıyla S deki fonksiyonların ikinci katsayısı için kesin bir üst sınır elde edildi.Çalışmanın esas kısmını oluşturan son bölümde de Salagean diferensiyel operatörü yardımıyla tanımlanan analitik, ünivalent fonksiyon sınıfları tanıtıldı. Ayrıca katsayı bağıntıları, distorsiyon teoremleri, ekstrem noktaları verildi.
This work consist of three chapters. In the first chapter, some of concepts which will be used later are introduced. In the second chapter, basic properties of the class S of normalized functions by f(0)=f^' (0)-1=0 on E and of convex and starlike function classes which are the subclasses of S are, where E={z:|z|<1} is the unit disc. Furthermore area theorem for analytic, univalent functions on E^*={z:|z|>1} and a sharp upper bound for the second coefficient on S is obtained. In the last chapter, which consist of the main part of our study, on class of analytic, univalent functions defined by Salagean operator are introduced. In addition coefficient estimates, distortion theorems, extreme points are given.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9541
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
307017.pdf2.2 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons