Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9330
Title: Bursa yöresinde ticari broyler kümeslerinin tasarım ve proje özellikleri ile iyileştirme olanaklarının araştırılması
Other Titles: Investigation of the design and project features and improvement possibilities of commercial broiler coops in Bursa region
Authors: Arıcı, İsmet
Yaslıoğlu, Erkan
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı.
Keywords: Broiler
Kümes
Planlama
Ticari broiler işletmesi
Çevre koşulları
Housing
Planning
Broiler enterprise
Environmental conditions
Housing
Issue Date: 25-Aug-1998
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yaslıoğlu, E. (1998). Bursa yöresinde ticari broyler kümeslerinin tasarım ve proje özellikleri ile iyileştirme olanaklarının araştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Dünya nüfusunun hızla artmasına bağlı olarak hayvansal ürünlere olan talepte de bir artış görülmektedir. Artan bu talebin karşılanmasında tavuk ürünleri kısa sürede etkili olmaktadır. Bu nedenle ülkemizde de son yıllarda başta broiler yetiştiriciliği olmak üzere tavuk yetiştiriciliğinde önemli gelişmeler olmuş ve tavukçuluk bir sektör haline gelmiştir. Bütün bu olumlu gelişmelere karşın kümeslerin planlanması sırasında yapılan birtakım hatalar etkin bir üretim yapılamamasına neden olmaktadır. Tavuklar çevre koşullarına karşı çok duyarlı olduklarından kümeslerin tavukların çevre istekleri göz önüne alınarak planlanmalıdır. Bu çalışmada, ülkemiz broiler yetiştiriciliğinde önemli bir yere sahip olan Bursa yöresinde ticari broiler yetiştiriciliği yapan 27 adet işletme incelenmiş olup, bu işletmelerdeki planlama sorunları belirlenmiş ve bunların giderilmesi için alınması gereken önlemler ortaya konmuştur. Ayrıca, bölgeye uygun her biri 10000 kapasiteli 5 adet yetiştirme kümesine sahip bir ticari broiler işletmesine ilişkin avlu yerleşim planı geliştirilmiştir.
Increasing population growth in the world influence the demand for animal products. Poultry products are effective to meet this demand in a short term. So, in Turkey there has been considerable improvement in poultry production, especially in broiler production. Although there has been positive developments it is very difficult to have effective production because of inappropriate house planning. Since the poultry is the most sensible to the environmental conditions, poultry houses must be planned according to the poultry environmental requirements. In this study, 27 broiler enterprises in Bursa province which have a very important place in Turkey's broiler production were examined. According to the results of examined enterprises, some suggestions designing problems were determined for these firms and were given to compensate problems. In addition, appropriate farmstead plan for Bursa province for 5 broiler houses(10 000 capacity) were given.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9330
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
079055.pdf5.41 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons