Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8834
Title: Ekmek ve bazı unlu mamullerde HG-AAS ile selenyum analizi ve karşılaşılan analitik problemler
Other Titles: Determination of selenium in bread and some bakery product by HG-AAS and analytical problems
Authors: İzgi, Belgin
Ersoy, Muazzez
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı.
Keywords: Selenyum
Ekmek
Unlu mamuller
Hidrür oluşturmalı atomik absorpsiyon spektroskopisi
Selenium
Bread
Flour products
Hydride generation atomic absorption spectrometry
Issue Date: 2012
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ersoy, M. (2012). Ekmek ve bazı unlu mamullerde HG-AAS ile selenyum analizi ve karşılaşılan analitik problemler. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, hidrür oluşturmalı atomik absorpsiyon spektrometrisi (HGAAS) ile ekmek ve unlu mamüllerde selenyum tayini yapılmıştır. Homojen hale getirilen numuneler açık sistem ve mikrodalga sistem çözünürleştirme ile hazırlanmıştır. Uygun çözünürleştirme yöntemi olarak mikrodalga sistem belirlendikten sonra HCl derişimi, NaBH4 derişimi ve taşıyıcı gazın akış hızı vb. değişkenlerin en uygun değerleri deneysel olarak saptanmıştır. Ekmek ve unlu mamullerde bulunabilecek elementler ile HGAAS'de tayin edilebilen elementlerin girişim etkileri de incelenmiştir. HGAAS için gözlenebilme sınırı (LOD) ve gözlenebilme miktarı (LOQ) sırasıyla; 0,53 ?g/mL, 1,78 ?g/mL olarak tespit edildi. Yöntemin doğruluğunun kontrolü için standart referans madde olarak 1567a wheat flour kullanıldı. HGAAS ile yapılan analizlerde selenyum kepekli ekmek çeşitlerinde 0,50-2,10 µg/g, beyaz ekmek çeşitlerinde 0,10-1,25 µg/g, çavdar ekmek çeşitlerinde 0,15-1,45 µg/g, farklı un çeşitlerinde 0,30-1,35 µg/g, mayalarda 0,1-0,6 µg/g, simitte 0,20 µg/g ve açmada 1,84 µg/g olarak tespit edilmiştir.
A method has been developed for the determination of selenium in bread and flour products using hydride generation atomic absorption spectrometry (HGAAS). Homogenized samples are prepared by open and microwave wet digestion system. Microwave digestion has been chosen for appropriate wet-digestion procedure. Optimum values of the variables such as HCl and NaBH4 concentration, flow rate of the carrier gas were determined experimentally. The interfering effects of the elements which is possibibly present in bread and flour products and the elements which could be determined by HGAAS were investigated. Limit of detection (LOD) and limit of quantification (LOQ) were also determined for HGAAS as 0.53 ?g mL-1, 1.78 ?g mL-1, inrespectively. Standard reference materials such as 1567a wheat flour was used to control methods. Selenium concentrations are found 0.50-2.10 µg g-1 in whole wheat bread, 0.10-1.25 µg g-1 in white bread, 0.15-1.45 µg g-1 in rye bread, 0.30-1.35 µg g-1 in different flours, 0.1-0.6 µg g-1 in yeast, 0.20 µg g-1 in simit (ring-shaped bread with sesame ) and 1.84 µg g-1 in acma (savory pastry).
URI: http://hdl.handle.net/11452/8834
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
322494.pdf1.08 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons