Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5095
Title: Biberlerde (Capsicum annuum L.) NaCl ile yapılan ozmotik koşullandırma uygulamalarının tuza tolerans üzerine etkileri
Other Titles: The effects of NaCl osmoconditioning on salt tolerance of peppers (Capsicum annuum L.)
Authors: Sivritepe, H. Özkan
Çay, Semra
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı.
Keywords: Capsicum annuum L.
NaCl
Ozmotik koşullandırma
Normal çimlenme oranı
Ortalama çimlenme süresi
Tolerans indeksi
Tolerans oranı
Osmoconditioning
Normal germination rate
Mean germination time
Tolerance index
Tolerance ratio
Issue Date: 28-Nov-2005
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çay, S. (2005). Biberlerde (Capsicum annuum L.) NaCl ile yapılan ozmotik koşullandırma uygulamalarının tuza tolerans üzerine etkileri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Demre, Yağ Biberi (28), Kandil Dolma ve Yalova Çarliston biber çeşitlerinde tohumların çimlenmeleri esnasında tuza toleranslarının arttırılması amacıyla, NaCl ile yapılan ozmotik koşullandırma uygulamalarının kullanım olanakları araştırılmıştır. Her biber çeşidine ait tohumlarda NaCl’ün farklı konsantrasyonları (0, 9, 18, 36 ve 54 dS/m) ile 20°C’de 1, 3 ve 5 gün ozmotik koşullandırma uygulamaları yapılmıştır. Normal çimlenme oranı ve ortalama çimlenme süresi parametrelerine bağlı olarak biber tohumlarında NaCl ile yapılan ozmotik koşullandırma uygulamalarında en uygun sürenin 3 gün olduğu belirlenmiştir. Daha sonra 0, 18, 36 ve 54 dS/m NaCl ile 20°C’de 3 gün ozmotik koşullandırma uygulamalarına tabi tutulan biber tohumları farklı NaCl konsantrasyonları (0, 4.5, 9, 13.5 ve 18 dS/m) ile çimlendirme testlerine alınmıştır. Ozmotik koşullandırma uygulamalarının dört biber çeşidinde tuza toleransın arttırılması üzerine etkileri; normal çimlenme oranı ve ortalama çimlenme süresi yanında tolerans indeksi ve tolerans oranı parametreleri bazında değerlendirilmiştir. NaCl ile yapılan ozmotik koşullandırma uygulamalarının biber tohumlarında tuza toleransın arttırılmasında etkili olduğu sonucuna varılmıştır. Ayrıca biberlerde ozmotik koşullandırma tekniğinin kullanımında en uygun NaCl dozu, uygulama sıcaklığı ve süresinin; sırasıyla, 18 dS/m, 20°C ve 3 gün olduğu ortaya konmuştur.
Possibilities of using NaCl osmoconditioning were investigated to increase salt tolerance of pepper seeds (cvs. Demre, Yağ Biberi (28), Kandil Dolma and Yalova Çarliston) during germination. Osmoconditioning treatments in seeds of each pepper cultivar were conducted for 1, 3 and 5 days at 20°C by the use of various concentrations (0, 9, 18, 36 and 54 dS/m) of NaCl. Optimum period for NaCl osmoconditioning of pepper seeds was determined as 3 days, depending on normal germination rate and mean germination time parameters. Then seeds of each pepper cultivar, wich were subjected to osmoconditioning with 0, 18, 36 and 54 dS/m NaCl for 3 days at 20°C, were taken to germination tests with different NaCl concentrations (0, 4.5, 9, 13.5 and 18 dS/m). The effects of osmoconditioning treatments on increasing salt tolerance in seeds of four pepper cultivars were evaluated on the bases of normal germination rate, mean germination time, tolerance index and tolerance ratio. It was concluded that NaCl osmoconditioning had positive effects on increasing salt tolerance of pepper seeds. It was also concluded that optimum NaCl dose, temperature and period for the use of osmoconditioning technique in pepper seeds were 18 dS/m, 20°C and 3 days, respectively.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5095
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
198680.pdf485.93 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons