Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3187
Title: Uluabat Gölü (Bursa) çevresinde bulunan bazı geçici sulak alanlardaki bentik makro omurgasızların tespiti
Other Titles: Macroinvertebrates survey in some temporary wetlands araound Lake Uluabat (Bursa)
Authors: Dere, Şükran
Aydın, Asuman Gem
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Geçici sulak alanlar
Bentik makro omurgasızlar
Uluabat Gölü
Çok değişkenli istatistiksel analizler
Temporary wetlands
Benthic macroinvertebrates
Lake Uluabat
Multivariate analysis
Issue Date: 2009
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Aydın, A. G. (2009). Uluabat Gölü (Bursa) çevresinde bulunan bazı geçici sulak alanlardaki bentik makro omurgasızların tespiti. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada Uluabat Gölü çevresinde yer alan geçici sulak alanların bentik makro omurgasızları tespit edilmiştir. Farklı geçici sulak alanlar arasındaki bentik makro omurgasız çeşitliliği araştırılmıştır. Çalışmada ayrıca çevresel metrikler ile omurgasız faunası arasındaki ilişkiye de bakılmıştır.Örneklemeler on iki farklı örnekleme alanından, Mart - Haziran 2008 ayları arasında iki haftalık tekrarlar ile gerçekleştirilmiştir. Bu alanların beş tanesi doğal hidroperiyodunda incelenmiş, diğer çalışma alanına ise su verilerek daha uzun süre ıslak kalması sağlanmıştır. Diğer iki örnekleme alanı ise göl kıyı şeridinden seçilmiştir.Çalışma dönemi boyunca altı çevresel değişken geçici sulak alanların karakteristiğini etkileyen metrikleri belirlemek amacı ile kayıt edilmiştir. Principal Komponents Analizi sonuçları Derinlik, Yüzey Alanı ve Elektriksel İletkenliği geçici sulak alanların karakteristiğini etkileyen en önemli değişkenler olarak belirlemiştir.Çalışmada 52 farklı bentik makro omurgasız taksonu tespit edilmiştir. Detrended Correspondence Analizi farklı habitat tiplerinde farklı takson çeşitliliği olduğunu belirlemiştir. Canonical Coresspodence Analizi Elektirksel İletkenlik, Yüzey Alanı, Derinlik ve Su sıcaklığını bentik makro omurgasızların komünite yapılarını belirleyen en önemli değişkenler olduğunu göstermiştir. Spearman Rank Korelasyon Analizi, toplam organizma ve toplam takson sayısının ölçülen çevresel değişkenlerden sadece Çözünmüş Oksijen ile ilişkili olduğunu göstermiştir.Bu çalışma geçici sulak alanların yüksek biyoçeşitlilik değerine sahip olduğunu ve özelikle crustacea'lar, böcek ve amfibiler için oldukça önemli üreme ve büyüme alanı olduğunu göstermiştir.
In this study macro invertebrates were determined from temporary wetlands around Lake Uluabat. Study based on different areas to analyse the diversity of macroinvertebrates within and among different types of area. Physical and chemical variables were recorded and used to determine which factor has an impact on species richness and abundance.Twelve different areas were sampled between March - June 2008 in a two weeks period. Five of these areas have natural hidroperiod, other five areas had water from ditches to supply of it wet period. Two other areas were sampled from lake shore.During the study period, six environmental variables were recorded to determine the temporary wetlands characteristics. The Principal Components Analysis showed that water depth, water area and Electrical Conductivity were heavily indicated on the first PCA axis.The benthic macroinvertebrates were consisted of 52 taxa. Detrended Correspondence Analysis was indicated that different types of habitat were included different taxa diversity. Canonical Correspondence Analysis indicated that Electrical Conductivity, Water Area, Water Depth and Temperature have main effect on benthic macroinvertebrates community structure. Spearman Rank Correlation Analysis indicated that only Dissolved Oxygen has statistically significant on benthic macroinvertebrates taxa richness and total organism number.Study showed that the temporary wetlands has high biodiversity value and very important especially for crustaceans, insects and amphibians as a breeding and growing area.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3187
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
246447.pdf2.32 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons