Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2192
Title: Zaman kısıtlı araç rotalama problemi ve hizmet sisteminde bir uygulama
Other Titles: Vehicle routing problem with time windows and a case study for service system
Authors: Öztürk, Nursel
Küçükoğlu, İlker
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Lojistik yönetimi
Araç rotalama problemleri
Diferansiyel gelişim algoritması
Logistics management
Vehicle routing problems
Differential evolution algorithm
Issue Date: 15-Jul-2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Küçükoğlu, İ. (2010). Zaman kısıtlı araç rotalama problemi ve hizmet sisteminde bir uygulama. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Önce Dağıtım Sonra Toplamalı ve Zaman Pencereli Araç Rotalama Problemi; zaman penceresi ve kapasite kısıtlarını içeren, Araç Rotalama Problemi'nin bir uzantısıdır. Bu problemde yer alan müşteriler, dağıtım ve toplama müşterisi olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. Her bir araç depodan hizmete başlar ve malzemeler depodan dağıtım müşterilerine dağıtılır. Dağıtım işleminden sonra araçlar toplama işlemi yaparak depoya geri dönerler. Problemde amaç fonksiyonu ise, bütün kısıtların uygunluğu sağlanacak şekilde en kısa toplam rota uzunluğunun bulunmasıdır.Bu tez çalışmasında; Önce Dağıtım Sonra Toplamalı ve Zaman Pencereli Araç Rotalama Problemi, dağıtım ve toplama kısıtları değiştirilerek bir catering firmasına uyarlanmıştır. Probleme ait karışık tam sayılı matematiksel model oluşturulmuştur ve problemin çözümü için Diferansiyel Gelişim Algoritması kullanılmıştır. Diferansiyel Gelişim Algoritması, Visual Studio 2008 programında Visual Basic 9.0 programlama dili ile oluşturulmuştur ve optimum sonucu bilinen 16 müşterilik örnek problem sonuçları ile test edilmiştir. Test edilen algoritma, catering firmasına uygulanarak araç filosu etkin bir şekilde organize edilmiştir.
The Vehicle Routing Problem With Backhauls and Time Windows is an extension of the Vehicle Routing Problem which includes capacity and time windows constrains. In this problem, customers are divided into two subsets consisting of linehaul and bachaul customer. Each vehicle starts from depot and goods are delivered from the depot to the linehaul customers. Goods are subsequently brought back to depot from the backhaul customers. The objective is to minimize total distance that satisfy all of the constraints.In this thesis, the Vehicle Routing Problem With Backhauls and Time Windows is modified for a catering firm by changing linehaul and backhaul constrains. Thus for new problem, a linear mixed integer model is proposed and for solution Differential Evolution Algorithm is used. Differential Evolution Algorithm is developed with Visual Basic 9.0 code in Visual Studio 2008 and is tested with sample problem which occurs 16 customers and optimum solutions. Tested algorithm is applied to catering firm effectively for organizing the fleet.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2192
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
340046.pdf1.93 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons