Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2138
Title: Karacabey (Bursa) ilçesinin atmosferik polenlerinin belirlenmesi
Other Titles: Determination of atmospheric pollen grains in Karacabey (Bursa) district
Authors: Bıçakçı, Adem
Bekil, Semih
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Palinoloji
Polen
Atmosferik örnekleme
Polen yağmuru
Türkiye
Palinology
Pollen
Airborne monitoring
Pollen fall
Turkey
Issue Date: 12-Jun-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Bekil, S. (2017). Karacabey (Bursa) ilçesinin atmosferik polenlerinin belirlenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Karacabey (Bursa) ilçesi atmosferinde 1 Ocak - 31 Aralık 2015 tarihleri arasındaki bir yıllık sürede Durham cihazı kullanılarak gravimetrik yöntem ile gerçekleştirilen çalışmada polen miktarları ve çeşitliliği araştırılmıştır. Bir yıllık sürede cihaza konulan preparatlar haftada bir kez değiştirilmiş ve ışık mikroskobunda incelenerek 57 taksona ait polen tespit edilmiştir. Bunlardan 32 tanesi odunsu bitkilere, 25 tanesi ise otsu bitkilere ait polenlerdir. En yüksek polen miktarı mayıs ayında görülmüştür. Araştırma sürecinde cm2 alanda 15 281 polen tespit edilmiştir; bunların %77'si odunsu bitkilere, %22,30'u otsu bitkilere, % 0,71'i ise tanımlanamayan polenlere aittir. Atmosferde polenlerine dominant olarak rastlanan taksonlar sırasıyla Cupressaceae / Taxaceae, Pinus, Poaceae, Quercus, Platanus, Olea, Ambrosia, Plantago, Salix ve Amaranthaceae olarak belirlenmiştir. Bu çalışma Türkiye'de Ambrosia polenlerinin atmosferde dominant olarak görüldüğü ilk çalışmadır.
Pollen quantities and diversity in the study carried out by the gravimetric method using the Durham instrument were investigated in the Karacabey (Bursa) district atmosphere for a period of one year between 1 January - 31 December 2015. During one year, the slides were changed once a week and 57 taxa were detected after examination by light microscopy. Of these, 32 of them are belong to woody plants, and 25 of them are from herbaceous plants. The highest amount of pollen was seen in May.In the research process 15 281 pollen was detected in cm2 area; 77% of these belong to woody plants, 22,30% belong to herbaceous plants and 0,71% belong to unidentified pollen. The plant taxa that pollen grains found dominant in the atmosphere were determined as Cupressaceae / Taxaceae, Pinus, Poaceae, Quercus, Platanus, Olea, Ambrosia, Plantago, Salix and Amaranthaceae. In this study, Ambrosia pollen recorded as dominant in the atmosphere fort the first time in Turkey.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2138
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
497215.pdf3.17 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons