Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9988
Title: Hamza Bey ve külliyesi
Other Titles: Hamza Bey and his complex
Authors: Hızlı, Mefail
Özdoğan, Nimet
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimleri Enstitüsü/İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı/İslam Tarihi Bilim Dalı.
Keywords: Osmanlı tarihi
Hamza Bey
Külliye
Bursa
Ottoman history
Complex
Issue Date: 7-Sep-2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Özdoğan, N. (2010). Hamza Bey ve külliyesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: smanlı Tarihi açısından önemli bir şahsiyet olan Hamza Bey, Osmanlı Devleti'nde hem askerî hem de bürokratik pek çok görev almıştır. Bu görevlerini başarıyla yerine getirerek Osmanlı Devleti'nin uzun ömürlü olmasında etkili olmuştur.Bursa'da kendi adıyla anılan mahalledeki külliyesi ve Bursa dışında yaptırdığı eserleri ile isminin günümüze ulaşmasını sağlayan Hamza Bey'in, bugün türbesi Hamzabey Mahallesi içinde bulunan külliye içerisindedir.Anahtar Kelimeler: Osmanlı Tarihi, Hamza Bey, külliye, Bursa.
Hamza Bey is a prodiminant person in the Ottoman History. He took over important roles in army and also in the bureaucracy. By succedding in these fields, he contributed to Ottoman State being long lived.In Bursa there is a district and complex named by Hamza Bey. He also had architectural works out of Bursa. So he is a important figure in Ottoman State and we know his name (fame) because of his works. And today his tomb is in Hamzabey Complex, where he also contrtucted.Key words: Ottoman History, Hamza Bey, complex, Bursa.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9988
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
264995.pdf12.35 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons