Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9952
Title: Atıktan türetilmiş yakıtlar (ATY) tesisinde kullanılan kırıcı bıçakların çalışma verimliliğinde plazma nitrürleme işleminin etkisi
Other Titles: Investigation of plasma nitriding treatment effects on effectiveness of shredder blades that is used in refuse derived fuel (RDF) facility
Authors: Aydın, Hakan
Bostancı, Furkan
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: ATY
Aşınma direnci
Plazma nitrürleme
Sertlik
RDF
Wear resistance
Plasma nitriding
Hardness
Issue Date: 12-Apr-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Bostancı, F. (2017). Atıktan türetilmiş yakıtlar (ATY) tesisinde kullanılan kırıcı bıçakların çalışma verimliliğinde plazma nitrürleme işleminin etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Plazma nitrürleme yüzey sertleştirme işlemi, özellikle otomotiv endüstrisinde, metalurji alanında ve takım imalat endüstrisinde uygulama alanı bulan, düşük alaşımlı çelikler, takım çelikleri gibi bir çok metal ile alaşımların aşınma dirençlerini arttıran bir yüzey sertleştirme yöntemidir. ATY (atıktan türetilmiş yakıtlar) tesisleri, metal içerikli olmayan çeşitli katı atıkların mekanik kırıcılardan bir dizi parçalanma operasyonları ile yanmaya hazır katı yakıt oluşumunu sağlayan tesislerdir. Bu tez çalışmasında, bir çimento fabrikasında yer alan ATY tesisindeki mekanik kırıcı bıçakların çalışma verimi konu alınmıştır. Çalışmada test edilen kesici bıçaklara 3 farklı zaman reçetesinde (12h, 24h,18h,) plazma nitrürleme işlemi uygulanmıştır. Test yapılan parçalar üzerinde yapılan analizlerde, en yüksek yüzey sertlik değerleri 18 saat PN uygulanmasıyla elde edilmiştir. Bıçak yüzeylerinde elde edilen nitrür tabaka derinliği en fazla 24 saat PN uygulamasıyla elde edilmiştir. Aşınma analizlerinde ise en iyi sonuçlar ise 18 saat ve 24 saat PN uygulanmış yerli kesici bıçak numunelerinde görülmüştür.
A Plasma nitriding surface hardening is a surface hardening method that increases the wear resistance of many kind of metal and alloys such as low alloy steels, tool steels, which find application in the automotive industry, metallurgy industry and tool manufacturing industry. RDF (refused derived fuels) facilities are installations that provide solid fuel formation makes ready for burning by a series of crushing operations of a variety of non-metallic solid wastes from mechanical crushers. In this thesis study, a working efficiency of the mechanical shredder blades in RDF plant located in a cement factory was taken into consideration. In this study plasma nitriding was applied to the shredder blades and tested by three different process period (12h, 18h, 24h,). In all analysis on the tested parts, the highest hardness values were obtained by PN application for 18 hours. The max. depth of the nitride layer obtained obtained by PN application for 24 hours. In the case of wear analysis, the best results had been seen on domestic shredders with 18 and 24 hours PN applied.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9952
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
470576.pdf9.68 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons