Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9890
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSayman, Onur-
dc.contributor.authorPala, Yaşar-
dc.date.accessioned2020-03-05T07:24:51Z-
dc.date.available2020-03-05T07:24:51Z-
dc.date.issued1992-
dc.identifier.citationPala, Y. (1992). Eğilme ve burulmaya maruz iki boyutlu yapıların ani dinamik yükler altındaki kalıcı şekil değiştirmeleri. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/9890-
dc.description.abstractBu çalışmada, L şeklindeki eğilme ve burulmaya maruz, serbest ucunda kütle bulunan bir çubuğun yüksek şiddetli dinamik yükler altındaki kalıcı şekil değiştirmeleri İncelenmektedir. Rijit-tam plastik malzeme hali dikkate alınmakta ve eğilme-burulma arasındaki etkileşim Steel [27] tarafından bulunan dairesel akma yüzeyi dikkate alınarak İncelenmektedir. Lineerleştirilmiş akma eğrisi dikkate alınarak momentin değişmeyeceği bir doğrultu tesbit edilmiş ve hareket denklemleri bu doğrultuda yazılmıştır. Teoride yer alan ortaklaştırılmış akış kuralı için iki ayrı yöntem geliştirilmiştir. İkinci yöntem hareket denklemleri yazılarak teşkil edildiğinden ilkine nazaran daha geniştir. Ayrıca, bu metodla da aynı formül bulunarak birinci yöntemin doğruluğu teyid edilmiştir. Deneyler yumuşak çelikten yapılmış kare kesitli çubuklar üzerinde yapılmıştır. İmpulsif yükleme çubuk düzlemine dik doğrultuda hareket eden bir mermi ile elde edilmiştir. Teorik ve deneysel sonuçların mukayesesi teorinin e=l-|/l2 oranına ait belirli limitler için deneylerle uyumlu sonuçlar verdiğini göstermiştir.tr_TR
dc.description.abstractİn this thesis, a study is made of the inelastic response of a L shaped beam with a mass attached to the free end of the beam to an impulsive load transverse to the plane of the frame. The material is considered to be rigid-ideally plastic, and the interaction betvveen bending and torsion is considered on the basis of a circular yield curve obtained by Steele [27]. By taking the linearized yield curve into account, a direction in which moment does not change has been determined, and equations of motion have been vvritten in that direction. Two different methods for p in associated flow rule, 0=(p/jS)0, taking place in theory are given. Second method is more extensive than the first one since second method has been obtained by being taken the equation of motion into account. On the other hand, by being found the same formulae with the second method, the correctness of the first method has been confirmed. Experiments were carried out on Steel frames with square cross-sections. The impulsive loading was obtained by firing a bullet moving transverse to the plane of structure, against the attached mass. Comparison of theoretical and experimental results shovved that the theory gave results in agreement with the experimental results for certain limits belonging to ratio €=1^2 .en_US
dc.format.extent94 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectDinamik yüklertr_TR
dc.subjectDynamic loadsen_US
dc.subjectŞekil değiştirmetr_TR
dc.subjectStrainen_US
dc.titleEğilme ve burulmaya maruz iki boyutlu yapıların ani dinamik yükler altındaki kalıcı şekil değiştirmeleritr_TR
dc.title.alternativePermanent deformations of two-dimensional structures subjected to bending and twisting under sudden dynamic loadsen_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Fen Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
023744.pdf
  Until 2099-12-31
6.56 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons