Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9743
Title: Yer fasulyesinde (Phaseolus vulgaris L.) bitki sıklığının tohum verimine etkisi üzerinde bir araştırma
Other Titles: A Research on the effect of plant density on seed yield in snop bean (Phaseolus vulgaris L.)
Authors: Şeniz, Vedat
Alpsoy, Hüseyin Can
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı.
Keywords: Bahçe bitkileri
Seeds
Horticultural crops
Bitki sıklığı
Plant density
Fasulye
Bean
Tohumlar
Verim
Yield
Issue Date: 1990
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Alpsoy, H. C. (1990). Yer fasulyesinde (Phaseolus vulgaris L.) bitki sıklığının tohum verimine etkisi üzerinde bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, yar fasulyesinde bitki sıklığının tohum verimine ve bazı morfolojik özelliklere etkisi araştırılmıştır. Denemede 0.30, 0.40, 0.50, 0.60, 0.75 m sırä arası ve 0.05, 0.10, 0.20 m sıra üzeri mesafeler kullanılmıştır.Parsele verim 2.206 - 3.200 kg (18 m2), dekara verim 122.55 - 177.78 kg arasında değişmiştir. Bitki başına verim 0.0021 - 0.0188 kg olmuş, bitki başına bakla sayısı ise 12.5 - 27.3 arasında değişmiştir. Bakladaki tane sayısı 2.24 - 3.31 arasında değişiklik göstermiştir. Bitki boyu 35.37 - 40.41cm, bakla boyu ise 9.61 - 11.25 cm arasında değişmiştir. Bitkideki yandal sayısı 2.33 - 5.40 adet arasında olmuştur. Anadaldaki bakla sayisinin toplam bakla sayisina oranı 0.301-0.562 dir. 100 g da 194.89- 224.56 adet tohum bulunurken, 1000 tane tohum ağırlığı 0.454 - 0.515 kg dir. IL'deki tohum ağırlığı ise 0.759 - 0.781 kg dir. Tohum uzunluğu 1.410 - 1.478 cm, tohum eni 0.796 - 0.825 cm ve tohum kalınlığı ise 0.624 - 0.667 cm arasında değişmiştir.
In this study, the effect of plant density on seed yield and some morphological characteristics of dwarf bean was investigated. The row spacings of 0.30, 0.40, 0.50, 0.60, 0.75 m and within-row spacings of 0.05, 0.10, 0.20m were used in the study. Yield per plot (18 m2) changed from 2.206 kg to 3.200 kg and yield per decare ranged between 122.55 and 177.78 kg.Yield per plant was between 0.0021 and 0.0188 kg and number of pods per plant was between 12.5 and 27.3. Number of seeds per pod changed from 2.24 to 3.31. Plant height ranged between 35.37 and 40.41 cm and pod length between 9.61 and 11.25 cm. Number of side Te To7 I veel stems per plant was between 2.33 and 5.40. The ratio of number of pods on main stem to the total number of pods on the plant changed from 0.301 to 0.562. Number of seeds in a sample of 100 g was found between 194.89 and 224.56, while 1000 seed weight was between 0.454 UN Se and 0.515 kg. Weight of 16 of seed changed between 0.759 and 0.781 kg. Seed length ranged between 1.410 and 1.478 cm, seed width between 0.796 and 0.825 cm and seed thickness between 0.624 and 0.667 cm.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9743
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
010204.pdf
  Until 2099-12-31
4.37 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons