Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9727
Title: Akışkan yataklı kazanların tanıtımı, fabrika atıklarının yakılmasının incelenmesi ve atık yakan pilot boyutta bir akışkan yatağın projelendirilmesi
Other Titles: Introduction of fluidized bed boilers, investigation of the incineration of factory wastes and designing a pilot sized fluidized bed
Authors: Kamçıcı, Ümit
Yıldırım, Ahmet Murat
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Akışkan yatak
Environmental pollution
Fluidized bed
Atıklar
Wastes
Hava kirliliği
Air pollution
Yakma sistemleri
Burning systems
Çevre kirliliği
Issue Date: Jun-1990
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yıldırım, A. M. (1990). Akışkan yataklı kazanların tanıtımı, fabrika atıklarının yakılmasının incelenmesi ve atık yakan pilot boyutta bir akışkan yatağın projelendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Uygun olmadan yanma özelliklerinden dolayı klasik yanma sistemlerinde atıkların verimli yanması zordur. Akışkan yatak yanma teknolojisi bu problemleri çözecek ve atıkların yanma verimliliğinin tabii bir çözümü olacaktır. Bu nedenle bu çalışma, akışkan yatakların özel amaçlı bir formu olan dolaş imli akışkan yataklarda yapılmıştır. 1.8 m yükseklikte, 113 mm iç çapındaki bir pilot dolaşımlı akışkan yatak yakma sistemi sistemi atık yakabilecek şekilde hesaplanmıştır. Bu sistemde partiküller siklon yardımı ile yanma odasına geri dönerler, öyle ki SO ve NO gazları yanma odasındaki yanma prosesinde kontrol edilmiş olur.
It is difficult to burn wastes efficiently in the classical combustion systems because of the unappropriate combustion properties. Fluidized Bed combustion technology solves these problems efficiently and it will be a natural choice for burning wastes. For these reasons, this study is carried out on circulating fluidized bed which is a special purpose form of classical fluidized beds. A pilot circulating fluidized bed combustion system, with 115 mm of inner diameter and 1.8 m in height was designed. In this system, particles turn back to combustion chamber with the help of a cyclone. SO and HO emissons are controlled in combustion process within the 2 x combustion chamber.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9727
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
010190.pdf
  Until 2099-12-31
6.86 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons